Utskriftsdatum: 28 October 2020

Besök på kommunens alla vatten- och våtmarksprojekt

Igår, måndag den 21 september, var miljö- och hållbarhetsberedningen på besök hos några av kommunens alla vatten/våtmarksprojekt – både kommande och genomförda – i Runsberga, Långlöt bevattningsdamm, Grindmossen samt Amunds mosse. Det är projekt som syftar till att trygga vattenförsörjningen för lång tid framöver.

Miljö- och hållbarhetsberedningen är tillsatt av kommunfullmäktige för att bereda politiska frågor om miljö, klimat och vatten. Linda Hedlund är sekreterare och med under dagen var Kristin Bertilius, som projektleder kommunens vattenprojekt. Under dagen diskuterades olika vattenvårdsåtgärder och hur kommunen kan arbeta med dessa frågor framöver.

Runsberga

I Runsberga fick de veta mer om LONA-projektet som syftar till att kvarhålla vatten i mossen längre tid för att öka grundvattenbildningen. Där blev de guidade av Lennart Sjöström som representerar bylaget som driver projektet. I samma vattendrag finns också en större bevattningsdamm och Borgholm Energi har tillstånd för vattenuttag för infiltration och i bäcken finns även öring som leker under vintern. Det är mågna intressen som behöver samverka och samordnas.

Långlöt

Därefter besökte gruppen en bevattningsdamm i Långlöt. Dammen har utformats med flacka och flikiga sidor och rymmer omkring 100 000 m3 vatten. Vattnet används till att vattna främst vallar men också majs och har varit avgörande för de senaste årens foder till de c:a 200 mjölkkorna på gården. Vid sidan av dammen har en mindre groddamm anlagts och Mikael och Johanna berättade att det är gott om grodor och kräldjur både där och i den stora dammen. Det händer också att de som bor i närheten tar en promenad omkring dammen och titta på fågel och andra djur.

Grindmossen, Vanserum

Lunchen avnjöts i solen på utkiksplatsen vid Grindmossen i Vanserum. Här genomförde kommunen tillsammans med Runstens Naturvårdsförening en åtgärd 2012 och Naturvårdsföreningen ordnade en promenad runt mossen och grillplatsen. Målet var att hålla kvar mer vatten för att undvika att kransalgerna kom till ytan och ruttnade, samtidigt som det blir en utjämnande effekt i biflödet till Pelnabrobäcken. Kristin berättade om hur åtgärden gått till och vad vilka värden vatten i landskapet har.

Amunds mosse

Sista stoppet blev till Amunds mosse där kommunen nu driver ett kartläggningsprojekt. Den sänkta sjön har växt igen av ag och värdefulla livsmiljöer har flyttat efter den sänkta vattennivån. För att återskapa eller öka kvarhållningen av vatten i den grunda sjön behöver dels hydrologin utredas, dels behöver en metod tas fram för hur vattenytan kan höjas. Hittills har en inventering av våtmarken genomförts och en hydrologisk modell ska snart levereras från en konsult.

Bildtext: Johanna Nygren och Mikael Larsson med kommunens miljö- och hållbarhetsberedning i Långlöt.