Utskriftsdatum: 19 January 2021

Besöksförbud på samtliga äldreboenden

Från och med onsdag, den 1 april,  införs nationellt besöksförbud på landets samtliga äldreboenden. Beslutet fattades av regeringen den 30 mars och är en åtgärd för att förhindra smittspridning av det nya coronaviruset, covid-19.

Den verksamhetsansvarige för ett boende får i det enskilda fallet medge undantag från förbudet om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för spridning av coronaviruset är liten.

Det är viktigt att fortsätta hålla kontakten med våra äldre. Slå en signal, skicka bilder och pigga upp vardagen.

Läs mer på Regeringskansliets hemsida