Utskriftsdatum: 29 November 2020

Bevattningsförbud från den 1 maj

Vi påminner om att det nu råder bevattningsförbud för den kommunala vattenförsörjningen fram till den 30 augusti.

Bevattningsförbudet innebär att det är förbjudet att använda kommunalt vatten till:
– att vattna gräsmattor, blommor eller dylikt i trädgårdar med spridare eller slang.
– att fylla eller byta ut vatten i pooler som är större än 3 kubikmeter.

Tack för att du är med och sparar på vattnet!

Läs mer om att vara vattensmart här