Utskriftsdatum: 18 June 2021

Bevattningsförbud från den 1 maj

05 maj 2021

Vi påminner om att det nu råder bevattningsförbud för den kommunala vattenförsörjningen fram till den 30 augusti.

Bevattningsförbudet innebär att det är förbjudet att använda kommunalt vatten till:
– att vattna gräsmattor, blommor eller dylikt i trädgårdar med spridare eller slang.
– att fylla eller byta ut vatten i pooler som är större än 3 kubikmeter.

Tack för att du är med och sparar på vattnet!

Läs mer på vår sida om vatten och avlopp

Hoppa till innehåll