Utskriftsdatum: 02 June 2020

Bevattningsförbud från den 1 maj

Det  råder bevattningsförbud för den kommunala vattenförsörjningen mellan 1 maj och 30 augusti.

Bevattningsförbudet innebär att det är förbjudet att använda kommunalt vatten till att:

  • vattna gräsmattor, blommor eller dylikt i trädgårdar med spridare eller slang.
  • fylla eller byta ut vatten i pooler som är större än 3 kubikmeter.

Tack för att du är med och sparar på vattnet!

Läs mer om att vara vattensmart här