• Barn ligger på brygga

Utskriftsdatum: 26 January 2021

Bidrag från Allmänna arvsfonden

Ur Allmänna arvsfonden kan ideella föreningar och organisationer söka stöd till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionshinder.