Utskriftsdatum: 25 January 2020

Bidrag till föreningsägda bygdegårdar

För drift och underhåll till föreningsägda bygdegårdar utgår bidrag per kvadratmeter av gårdens totala yta. Bidragets storlek beslutas årligen utifrån kultur- och fritidsnämndens budgetförutsättningar. Bidraget är maximerat. Bidrag till godkända föreningar betalas automatiskt ut en gång per år. Godkända föreningar behöver inte ansöka om bidrag.