Utskriftsdatum: 30 September 2020

Bidrag till föreningsägda samlingslokaler

För drift och underhåll till föreningsägda samlingslokaler utgår bidrag per kvadratmeter av lokalens totala yta. Bidragets storlek beslutas årligen utifrån budgetförutsättningarna. Bidrag till godkända föreningar betalas automatiskt ut en gång per år. Godkända föreningar behöver inte ansöka om bidrag. Det finns en högsta gräns för bidraget, baserat på antal kvadratmeter enligt gällande schablon. Schablonen beslutas årligen av kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott.

Sista ansökningsdag är 1 mars. Kontakta fritidsassistent Irene Nilsson för mer information om ansökan, kontakt nedan.

25 maj 2018 trädde GDPR i kraft, som reglerar behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.