Utskriftsdatum: 30 March 2020

Blanketter

I och med att du gör en anmälan på våra blanketter kommer dina personuppgifter att behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) och registreras i en databas hos Borgholms kommun.

De registrerade uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra åligganden.

Kommunen är skyldig att på din begäran rätta (artikel 16 GDPR) eller radera (artikel 17 GDPR) uppgifter. Du har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig håller på att behandlas (artikel 15 GDPR).

Mer information om GDPR finns längst ned på sidan.