• Happy smiling patient showing thumbs up together with his doctor.
  • Teacher helping girl in homework
Utskriftsdatum: 25 January 2020

Jobba hos oss

Önskar du arbeta i de kommunala verksamheterna finns många möjligheter samt viktiga och utvecklande arbetsuppgifter. Vi arbetar på uppdrag av och för våra medborgare.

För oss är det viktigt att anställda trivs och känner sig trygga. Det är en förutsättning för att kunna göra ett bra jobb. Kommunens storlek innebär att du som anställd arbetar nära medarbetare, chefer, beslutsfattare och våra medborgare.

Vi arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare med bra anställningsvillkor, en god arbetsmiljö och inspirerande hälsoarbete.

Borgholms kommun fokuserar på ledarskapsfrågor, erbjuder kompetensutveckling och en stimulerande arbetsmiljö.

Förmåner:

* När du fyller 40 år får du 31 dagars semester
* Borgholms kommun erbjuder friskvårdsbidrag
* Föräldrapenningtillägg
* Företagshälsovård
* Terminalglasögon, gratis synundersökning samt 500 kronor till bågar
* Trivselpeng för gemensamma aktiviteter på arbetsplatsen
* Personalklubben Trikumo ordnar olika aktiviteter för oss som arbetar i Borgholms
kommun

Läs mer om våra jobb här!