Utskriftsdatum: 16 July 2020

Bo och bygga

Många vill bosätta sig på Öland! Därför byggs det för fullt och planeras för nya bostadsområden.

Vill du bo i lägenhet byggs flera bostadsrätter i Borgholm. Kommunen har byggt hyreslägenheter i Rälla . I Borgholm och Räpplinge byggs det hyresrätter i privat regi.

Det pågår även en stor utbyggnad av fibernätet på Öland. Allt för att möjliggöra för boende och verksamheter!