Utskriftsdatum: 17 November 2018

Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel förrättas av vigselförrättare som förordnats av Länsstyrelsen i Kalmar län.

Vigselförrättare i Borgholms kommun 2015-2018
Ilko Corkovic, kommunstyrelsens ordförande (S)
Sofie Loirendal, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, Framtid Öland (FÖL)
Sofie Gustafsson-Fohlin,  (f d politiker)
Lisa Crocker, privatperson (f d socialchef)
Eva Wahlgren, C-ledamot i kommunfullmäktige
Margita Westring, personalkonsulent
Ann-Kristin Forsman, privatperson (f d politiker)
Gunilla Johansson, privatperson (f d politiker)
Per Lublin, politiker för Nya Ölandspartiet (nÖP)

Hur gör man?
Kontakta kommunledningskontoret för att komma överens om dag, tid och plats för ceremonin.

Kontakta skatteverket för att få blanketten Ansökan om hindersprövning. Blanketten finns också att hämta under Mer information till höger och från skatteverkets webbplats.

Först ska ni fylla i Ansökan om hindersprövning, skriva under och skicka den till skatteverkets kontor. Skatteverket skickar sedan Intyg hindersprövning och Intyg vigsel till er. Dessa intyg skickar eller lämnar ni till kommunen senast två veckor innan vigseln. Intygen gäller under fyra månader.
Adress: Borgholms kommun, Box 52, 387 21 Borgholm.

Vid vigseln ska två vittnen vara med. Har ni inte egna vittnen försöker vi ordna med vittnen om vigseln sker under kontorstid. Vid helger finns det ingen möjlighet för kommunen att ställa upp med vittnen. Innan ceremonin ska legitimation visas.

Vigseln förrättas enligt ett särskilt vigselformulär. Det finns i två olika utformningar, ett mycket kort och ett något längre. Efter vigseln får paret ett vigselbevis. Kommunen underrättar skatteverket om vigseln.

Avgiften för borgerlig vigsel är 500 kronor.

Rekommenderade vigselplatser runt tätorten Borgholm – Borgholms Slott, Borgholms Stadsmuseum, Stadshuset.