Utskriftsdatum: 25 May 2019

Borgholm är tryggaste kommunen – igen

Borgholm är den tryggaste kommunen i region syd för andra året i rad. Det visar Trygghetsmätningen som polisen och kommunen genomfört. I mätningen får kommuninvånarna svara på frågor om brott, oro och trygghet.

Trygghetsmätningen genomförs varje år och används annat som grund i polisens och kommunernas brottsförebyggande arbete. I Borgholm skickades knapp 300 enkäter ut och 220 personer svarade.

Enligt undersökningen har de flesta, 91 procent, inte utsatts för någon som helst brottstyp under det senaste året. Men oron för att utsättas för brott forsätter att öka. För att förbättra de siffrorna till nästa år arbetar bland annat Polisen och Borgholms kommun ihop med försäkringsbolag vidare med informationsträffar om grannsamverkan.