Utskriftsdatum: 18 October 2018

Borgholm-Köpingsvik

Aktuellt

2018-06-18 § 142 beslutade Kommunfullmäktige i Borgholms kommun att anta fördjupning av översiktsplanen för Borgholm Köpingsvik med tillhörande handlingar.

Beslutet anslås på kommunens anslagstavla 2018-06-27  till 2018-07-19.
Antagandehandlingarna samt bilagor finns att läsa nedan.

Dina eventuella frågor besvaras av:
Hanna Andersson
E-postadress: hanna.olinandersson@borgholm.se
0485-882 53