Utskriftsdatum: 25 August 2019

Borgholm-Köpingsvik

Aktuellt

2018-06-18 § 142 beslutade Kommunfullmäktige i Borgholms kommun att anta fördjupning av översiktsplanen för Borgholm Köpingsvik med tillhörande handlingar.

Beslutet anslås på kommunens anslagstavla 2018-06-27  till 2018-07-19.
Antagandehandlingarna samt bilagor finns att läsa nedan.

Dina eventuella frågor besvaras av:
Magnus Juhlin
E-postadress: magnus.juhlin@borgholm.se
0485-881 56