Utskriftsdatum: 10 April 2020

Borgholms koloniträdgård

Borgholms koloniträdgård, ett 1700 m2 stort område i Rosenfors, anlades under första halvåret 2005. Koloniträdgården består av 21 odlingslotter och storleken på lotterna är mellan 50 – 100 m2. Arrendeavgiften är 200 – 400 kronor/år beroende på storlek. En odlingslott är en kolonilott som är avsedd enbart för odling av blommor och köksväxter. Det är alltså inte tillåtet att bygga på lotten. Kontrakt skrivs på 5 år. Om du är intresserad av att arrendera en odlingslott, kontakta Julia Hallstensson, mark- och exploateringsstrateg.