Utskriftsdatum: 24 November 2020

Borgholms kommun aktiverar krisledningsstaben igen

Med anledning av den ökade smittspridningen av covid-19 i regionen aktiverar Borgholms kommun nu krisledningsstaben igen.

Krisledningsstaben aktiveras framförallt för avstämningar kring hanteringen av pandemin och för att kunna gå ut med samlad och tydlig information till kommuninvånare, anställda, politiken, fackliga organisationer och media.

”Det är av största vikt att vi samlar våra krafter nu när smittspridningen tar fart igen”, säger Jens Odevall, kommunchef.

”Vi har utbildad personal, skyddsutrustning och väl inarbetade handlingsplaner för att förhindra smittspridning i våra verksamheter och för att skydda riskgrupper. Vi har även en beredskap att hantera nya smittade”, säger Lars-Gunnar Fagerberg, tf socialchef.

Kommunen går idag ut på vårt intranät med rekommendationer kring distansarbete.

”Det är mycket viktigt att medarbetare följer rekommendationerna, stannar hemma vid minsta symtom och bokar provtagning via 1177.se för att konstatera om man är smittad eller inte”, säger Jens Odevall.

Krisledningsstaben kommer sammanträda vid behov och går därefter ut med information om aktuell lägesbild.

Borgholms kommun följer i övrigt utvecklingen nära och agerar efter Folkhälsomyndighetens och andra ansvariga myndigheters rekommendationer.

Vi har inga nya fall av Corona/covid-19 i kommunens verksamheter men smittspridningen ökar i regionen och vi uppmanar alla att ta situationen på största allvar.