Utskriftsdatum: 25 February 2020

Borgholms kommun bjuder in till trygghetsvandring

Kom och skapa trygghet tillsammans! Polisen och Borgholms kommun arbetar tillsammans för att kommunen ska bli en trygg plats att leva och bo i. Första trygghetsvandringen genomförs onsdag 23 oktober.  Vi samlas vid Borgholms stadshus klockan 19:00 och går tillsammans i centrala Borgholm för att titta på hur det ser ut gällande belysning, trafiksäkerhet och annat som gör ett område tryggt. Planerad promenadslinga läggs ut här på Borgholm.se  innan vandringen.

Trygghetsfrågor är viktiga, vi vill därför ha din hjälp att inventera vilka trygga och otrygga platser som finns, träffas och utbyta tankar och synpunkter.

Maila platser du upplever som otrygga i centrala Borgholm senast 15 oktober till eva.karlstrom@borgholm.se.

Trygghetsvandringar kommer att ske vid fler tillfällen på olika orter/platser i kommunen.
Kom gärna med förslag redan nu på var i vår kommun ni önskar vandra med oss!

Välkommen!