Utskriftsdatum: 28 October 2020

Borgholms kommun klättrar i ranking av företagsklimatet

Borgholms kommun klättrar i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i landets kommuner – från plats 261 till 202. Kommunen klättrar hela 59 placeringar sedan förra mätningen. Årets placering är den bästa på tio år.

”Vi gläds åt resultatet men är inte nöjda. Alla medarbetare har bidragit till resultatet och ska känna stolthet. Nu firar vi och sedan fortsätter vi jobba stenhårt för att ytterligare förbättra vårt samarbete med näringslivet”, säger Kristian Petersson Sjövall, näringslivsutvecklare på Borgholms kommun.

Svenskt Näringsliv rankar varje år företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Årets undersökning besvarades av 32 000 företag i hela landet. Där ställs frågor bland annat om politikers och tjänstemäns attityder och om hur kommunernas information och service till näringslivet fungerar.

Bland jämförbara landsbygdskommuner med besöksnäring klättrade vi fem placeringar till att komma in på tio-i-topplistan.

Ökningen med 59 placeringar är näst bäst i länet och 15:e bäst i landet.

Det är särskilt glädjande att ”kommunens service och bemötande” ”tjänstepersoners och politikers attityder till företagande” samt ”information till företagen” stiger mest tillsammans med ”utbyggnaden av bredband”.

”Resultatet i Svenskt Näringslivs ranking är ett steg i rätt riktning och stärker oss för fortsatt förbättringsarbete. Det gäller att vi levererar god service i varje företagskontakt”, säger Ilko Corkovic, kommunstyrelsens ordförande.

I november 2019 antogs en ny handlingsplan för att förbättra vårt ”bemötande och service” samt stärka ”informationen till och kommunikationen med våra företag”.

Förbättringsarbetet rivstartades med en satsning på att innan årets slut ha kontaktat alla kommunens företag för att skapa en bra dialog och fånga upp synpunkter från våra företagare så att vi kan förbättra vårt arbete. Under året pågår även en satsning där politiker och tjänstemän besöker 200 företag i kommunen. Syftet är att skapa möjligheter till en bra dialog och goda kontakter mellan kommun och näringsliv, vilket underlättar det fortsatta arbetet med att utveckla vår kommun, tillsammans.

Bilden: Svenskt Näringslivs biträdande regionchef Johnny Rönnfjord presenterar årets ranking.