Utskriftsdatum: 16 September 2021

Borgholms kommun klättrar i ranking av företagsklimatet

25 maj 2021

Borgholms kommun klättrar återigen i Svenskt Näringsliv ranking. Vi ökar vårt snittbetyg från företagen från 3,2 till 3,5 och hamnar i och med det på fjärde plats i Kalmar län.

”Det är fantastiskt roligt att vi kan stärka företagsklimatet i Borgholm för andra året i rad. Vi riktar ett stort tack och säger grattis till alla medarbetare i kommunen. Vi ska fira med att bjuda alla anställda på go-fika”, säger Anders Magnusson, tillväxtchef och fortsätter:

”Vi tackar också våra  fantastiska företag i kommunen. Gott långsiktigt samarbete ger resultat. Särskilt tacksamhet och grattis riktar vi till vårt Näringslivsråd som ger oss goda råd och viktig input i vårt gemensamma arbete med näringslivsklimatet. Tillsammans är vi starka”

Svenskt Näringsliv rankar varje år företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Årets undersökning besvarades av 32 000 företag i hela landet.  I varje kommun har 200 företag tillfrågats  och totalt har 1 274 företag svarat på enkäten.

Våra lokala företag har fått svara på 14 olika frågor om kommunen och betygsätta dem på en skala mellan 1-6. Borgholms kommun ökar i alla utom två kategorier. Vi ökar mest när det gäller ”kommunpolitikers attityder”, ”dialogen med kommunens beslutsfattare” och ”upphandling”.

”Vi är stolta men inte nöjda. Vi fortsätter med vårt långsiktiga arbete för att tillsammans med våra företagare skapa ännu bättre företagsklimat vilket är en förutsättning för tillväxtmöjligheter”, säger Ilko Corkovic, kommunstyrelsens ordförande.

Svenskt Näringslivs rapport presenteras i sin helhet i september, då vi får veta vår placering.

Borgholms kommun satsar stort på företagsklimatet. Sedan 2019 satsar vi bland annat på att kontakta alla kommunens företag för att skapa en bra dialog och fånga upp synpunkter från våra företagare så att vi kan förbättra vårt arbete. Parallellt pågår även en satsning där politiker och tjänstemän besöker 200 företag i kommunen. Syftet är att skapa möjligheter till en bra dialog och goda kontakter mellan kommun och näringsliv, vilket underlättar det fortsatta arbetet med att utveckla vår kommun, tillsammans.

 

Hoppa till innehåll