Utskriftsdatum: 19 January 2021

Borgholms kommun vädjar om att prioriteras när lantbruksstödet fördelas

Den 11 september, kallade LRF:s kommungrupp till möte i Föra på norra Öland. Lantbrukare, foderföretag, Länsstyrelsen och Borgholms kommun med flera närvarade vid mötet.

Två somrar av svår torka har slagit hårt mot det öländska lantbruket.

”Borgholms kommun är värst drabbat i länet. Det är en allvarlig situation för våra lantbrukare som många beskrev på gårdagens möte. Vi ska nu vädja till Länsstyrelsen om att EU-bidrag och lantbruksstöd ska betalas ut med förtur till våra lantbrukare i Borgholms kommun och Öland med tanke på den svåra kris som drabbat oss, säger Ilko Corkovic, kommunalråd.

Borgholms kommun framhåller hur viktigt lantbruket är för ön, det är en av de viktigaste näringsgrenarna på Öland. Men det öländska lantbruket är också viktigt för livsmedelsproduktionen i hela landet.

”Lantbruket står för en stor del av livsmedelsproduktionen regionalt och nationellt så den här krisen är en fråga både regionalt och nationellt. Efter ännu ett år av torka är foderbristen akut och vi ser allvarligt på det här”, säger Ilko Corkovic och fortsätter:

”Lantbruket är också en av de viktigaste näringarna eftersom det sysselsätter många. Alla måste hjälpas åt för att vi ska klara av den här krisen. Lantbrukarna ska inte känna sig ensamma i den här situationen”.

Det behövs ett omfattande ekonomiskt stöd till Öland för att förhindra svåra konsekvenser av torkan.

”Det kommer att behövas fler åtgärder långsiktigt och frågan kan även behöva tas upp nationellt. Vi kommer nu också kontakta landsbygdsminister Jennie Nilsson angående den här krisen för lantbrukarna på ön. Det kan behövas ta ett nationellt krafttag, säger Ilko Corkovic.