Utskriftsdatum: 04 July 2020

Borgholms kommun vädjar till regeringen om stöd ”Läget är akut”

Borgholms kommun vädjar till regeringen: ”Merparten av våra företag är direkt beroende av att besökare kommer till oss. Det handlar därför om dagar innan många av våra företag går omkull såsom våra reseföretag gjort.

Vår bestämda uppfattning är att ett omsättningsstöd snabbt behöver komma på plats även för kommande månader. Utan några stödpaket som kompenserar intäktsbortfallet kommer många av våra företag gå under.”

Läs brevet i sin helhet här:

Bästa ministrar,

Vi vill åter igen att regeringen riktar sin uppmärksamhet till oss och vårt lokala näringsliv som har det oerhört tufft. Vi välkomnar givetvis alla stödpaket och  inser att det är många branscher och kommuner som vädjar om hjälp. Men Borgholms kommun tillhör de mest utpräglade turismkommunerna i landet med väldigt  många småföretag och familjeföretag. Vi står nu inför en kort och vanligtvis intensiv sommarsäsong där våra företag ska få in tillräckligt för att kunna klara sin verksamhet för hela året.

Besöksnäringen är en av de näringar som först märkte av oron kring Coronaviruset. Sedan i mitten av mars har det strömmat in rapporter om att företagen avbokningar, nya bokningar har stannat av och det finns nu en stor får avsaknad likviditet. Till detta ska vi lägga att alla evenemang, konserter och dylikt har ställts av in vilket kan ge ödesdigra konsekvenser för såväl besöksnäring som handel. Majoriteten av företagen inom regionens besöksnäring är små och medelstora företag. Krisen i Coronavirusets spår fördjupas alltmer för vår besöksnäring och angränsande branscher (underleverantörer/ besöksmål) och kan leda till att flera företag slås ut. Kommer inte turister hit så kan våra företag inte överleva. Andra direkta stödpaket som kompenserar intäktsbortfallet behövs. Vi vittnar om många oroliga och nästintill desparata samtal till kommunen om det kritiska läget.

Borgholms kommun har årligen 1, 1 miljoner registrerade gästnätter och långt besökare, ca 250 000 besökare per dag under högsäsong. I skatteintäkter innebär fler detta för Ölandskommunerna ca 170 miljoner kronor vilket gör att vi är väldigt beroende av besöksnäringen. Detta stöds också av WSP:s rapport, som visar  att Borgholms kommun är en av de kommuner i landet som drabbas allra hårdast ekonomiskt av Corona-krisen. I rapporten framförs att regioner som är mycket beroende av besöksnäringarna och som saknar andra starka sysselsättningsgrenar kommer effekterna av Corona att få stor negativ påverkan, vilket vi redan märker av. Merparten av våra företag är direkt beroende av att besökare kommer till oss.

Det handlar därför om dagar innan många av våra företag går omkull såsom våra reseföretag gjort. Vi i kommunen har vidtagit en rad åtgärder för att hjälpa och stötta vårt näringsliv. Men det räcker inte med de små medel vi förfogar över.

Vår bestämda uppfattning är att ett omsättningsstöd snabbt behöver komma på plats även för kommande månader. Utan några stödpaket som kompenserar intäktsbortfallet kommer många av våra företag gå under. Vi kan tillägga  att vi tillhör de företagstätaste kommunerna i landet. Utan all denna företagssamhet stannar vår kommun. Läget är alltså mycket akut och det handlar om dagar och veckor!

Borgholm, 2020-05-29

Ilko Corkovic (S)

Kommunstyrelsens ordförande i Borgholms kommun

Jens Odevall

Kommunchef