Utskriftsdatum: 02 June 2020

Borgholms kommuns kulturpris 2018

Borgholms kommuns kulturpris 2018 tilldelas Anders Marell med följande motivering:

Anders Marell är en av Ölands främsta kulturbärare. Han bevakar det öländska kulturlivet på ett imponerande sätt. De artiklar han skriver betyder mycket för tidningarnas läsare och inte minst för öns konstnärer och kulturarbetare. Anders har de senaste tio åren varit en i navet på Gärdslösa prästgård, där han bland annat deltagit i att bygga upp ett antikvariat som snart har lika många titlar som ett bibliotek! Som om inte det vore nog guidar Anders även i Gärdslösa kyrka, håller föreläsningar om författare och konstnärer, är aktiv i Folkets hus och flera andra föreningar. Stort grattis Anders!