Utskriftsdatum: 02 July 2020

Bostäder för nyanlända

Fler bostäder behövs för nyanlända
Bostadsbrist är i dag det största hindret för mottagandet. Bostaden är avgörande för etableringen och en mycket viktig del i integrationen. Att bli välkomnad till en bostad och få börja sitt nya liv i Sverige betyder oerhört mycket. Det är viktigt att hela samhället är med och tar ett solidariskt ansvar för mottagandet – myndigheter, föreningar, privatpersoner och företag. Fastighetsägare har en mycket viktig roll i integrationen av nyanlända.

Har du som fastighetsägare ledigt permanent boende är du välkommen att kontakta oss. Kommunen skriver först ett tillfälligt kontrakt med fastighetsägaren. När fastighetsägaren och den nyanlände är överens, skrivs ett nytt kontrakt mellan de två parterna. Kommunen betalar hyran under tiden som bostaden står tom. Integrationshandläggare håller en introduktion i hur boendet fungerar i Sverige och i din fastighet – allt från kontrakt och nycklar till matlagning, tvättstugekultur, källsortering, tider och oskrivna regler.