Utskriftsdatum: 20 January 2020

Bostadsanpassning

Personer med bestående funktionshinder kan söka bostadsanpassningsbidrag för att anpassa sin permanentbostad. Bidraget är till för sådan anpassning som är nödvändig för att klara vanliga boendefunktioner.

Utomhus kan det gälla t ex ledstång eller ramp till trappan. Inomhus kan det gälla t ex att bredda dörrar och ta bort trösklar så att en rullstol kan komma fram, att ordna en duschplats istället för badkar i badrummet.

De begränsningar som finns är bl a

  • ej normalt bostadsunderhåll.
  • ej för inköp och underhåll av lösöre.
  • om man som funktionshindrad byter bostad ska man välja en som inte kräver kostnadskrävande anpassningsåtgärder. Bara om det finns särskilda skäl kan undantag göras.

Hela lagtexten ”Lagen om bostadsanpassningsbidrag (2018:222)” finns på riksdagens hemsida, du hittar länken längre ner på denna sida.