Utskriftsdatum: 02 July 2020

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag för dig som har eller får en funktionsnedsättning. Med bostadsanpassningsbidraget kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att bostaden ska fungera i ditt dagliga liv. Till exempel att ta bort trösklar, byta ut badkaret mot en dusch eller ordna en ramp vid entrén.
Bostadsanpassningsbidraget är ett uttryck för samhällets mål att människor med funktionsnedsättningar ska kunna leva som alla andra i en egen bostad. Rätten till bidraget regleras i lagen om bostadsanpassningsbidrag (Lag 2018:222).

På Boverkets hemsida finns fördjupad information om lagstiftningen och villkoren för att söka bostadsanpassningsbidrag och hela lagtexten ”Lagen om bostadsanpassningsbidrag (2018:222)” finns på riksdagens hemsida, du hittar länkar under Mer information längre ner på denna sida.