Fiber och bredband

Lyssna Snabba och säkra digitala förbindelser är en allt viktigare del av samhällets infrastruktur, många gånger lika viktig för företag och boende som väg-, vatten och elnät. I dag sker allt mer via nätet och nya användningsområden tillkommer hela tiden. Levande landsbygd Borgholms kommun är en landsbygdskommun och hela vårt samhälle är beroende av en … Fortsätt läsa Fiber och bredband