Corona/covid-19

Restriktioner tas bort 9 februari

De flesta pandemirestriktioner och allmänna råd tas bort från och med 9 februari. Det gäller bland annat deltagarbegränsningar, vaccinationsbevis och krav på avstånd mellan sällskap. Vissa råd och rekommendationer kommer dock fortfarande finnas kvar.

Den höga vaccinationstäckningen i kombination med att omikronvarianten orsakar färre fall av allvarlig sjukdom har minskat belastningen på sjukvården. Därför har Folkhälsomyndigheten beslutat att ta bort de flesta åtgärder mot covid-19 från och med onsdagen den 9 februari. Myndigheten har också begärt att regeringen och riksdagen ska besluta om att covid-19 inte längre ska klassas som en allmän- och samhällsfarlig sjukdom.

Vissa råd och rekommendationer kommer fortsatt ligga kvar. Det gäller bland annat särskilda råd till ovaccinerade och att alla som får symtom på covid-19 bör stanna hemma och undvika kontakt med andra.

Råd och rekommendationer som fortfarande gäller efter 9 februari

  • Alla som är över 12 år bör vaccinera sig så snart som möjligt.
  • Stanna hemma och undvik kontakt med andra om du har symtom som kan vara covid-19.
  • Vuxna personer som inte har vaccinerat sig bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.
  • För att skydda de mest sårbara kommer riskreducerande åtgärder inom äldreomsorgen finnas kvar.

Obs! Den 1 april kommer de flesta kvarvarande åtgärder tas bort eller anpassas, enligt regeringen. Rådet om att vaccinera sig och särskilda rekommendationer för hälso- och sjukvården kommer dock att ligga kvar.

Läs mer:

Allmänt om corona/covid-19

Affischer för utskrift

Så informerar vi om smitta i verksamheterna

För covid-19 gäller, precis som för andra sjukdomar, att vi inte får, kan eller vill röja om någon, brukare, elev eller medarbetare, i vår verksamhet är smittad. Vid bekräftade fall avgör smittspårningsteamet vid Region Kalmar län om en smittspårning ska göras. Vid smittspårning kommer informationen delges den som är berörd och blir då känd i en mindre krets.

Hur smittspårning går till och regionens rutiner vid smitta kan du läsa mer om i regionens vägledning När smittan kommer. Denna vägledning gäller för alla arbetsgivare och ansvariga för verksamheter, offentliga och privata.

Om en medarbetare i Borgholms kommun blir konstaterad med covid-19 har hen ingen skyldighet att berätta för oss som arbetsgivare om detta. Sammanfattningsvis har kommunen inte den samlade informationen om antalet bekräftade fall och har inte heller rätt att kommunicera detta.

Särskilt boende, hemtjänst och LSS-boende

Borgholms kommun följer sekretessen strikt. Det innebär att vi inte kommer att lämna ut information om eventuellt smittade individer inom socialförvaltningens verksamheter, vare sig det gäller brukare/patienter eller personal. Däremot informerar vi, via hemsida och pressmeddelande samt till våra medarbetare via intranätet, när vi har konstaterade fall i vår verksamhet och vilken boendeform (särskilt boende, hemtjänst eller LSS-boende) men vi kommer inte berätta vem eller var smittan finns.

Om en smittad brukare eller medarbetare samtycker informerar vi övriga boende, personal samt anhöriga. Du som anhörig blir då personligt kontaktad av det aktuella boendet. När vi har misstänkta eller bekräftade fall arbetar vi enligt en särskild rutin.

Förskolor och skolor

Vid bekräftade fall, barn/elever eller medarbetare, på våra förskolor och skolor kommer vi att informera berörda, det vill säga medarbetare och vårdnadshavare på den aktuella förskolan eller skolan. Denna information skickas ut via Infomentor, Förskoleappen och e-post. Vi kommer inte att berätta om det gäller ett barn/en elev eller en medarbetare.

Du som är vårdnadshavare eller elev hos oss är inte skyldig att informera om att ditt barn/du är sjuk i covid-19. Det kan vara så att vi får information genom en eventuell smittspårning. Detta betyder att vi endast kan informera om de fall vi faktiskt känner till.

Fråga inte personalen om smittade

Vår personal kan varken bekräfta eller avfärda rykten om eventuell smitta inom verksamheten utifrån sekretess. Vi ber dig därför att inte ställa sådana frågor till vår personal.

Sjukvården informerar aldrig om patienters/brukares sjukdomstillstånd eller om personliga förhållanden såsom bostadsort och arbetsplats utan patientens/brukarens samtycke. Det är sekretess, som vården följer strikt. Det betyder att endast den personal som vårdar eventuella smittade brukare/patienter kommer få ta del av den informationen.

I övrigt uppmanar vi dig att vara källkritisk och inte dela tvivelaktig information. Sök alltid information hos myndigheterna.

Information från ansvariga myndigheter

Här hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hantering av utbrottet:

Du som har allmänna frågor kan ringa det nationella informationsnumret 113 13. Hit kan du ringa dygnet runt. Många frågor besvaras också via länkarna ovan.

Provtagning och vaccination

Provtagning

Vaccinationerna är det enskilt viktigaste verktyget för att bekämpa covid-19. Alla som är över 12 år rekommenderas även fortsatt att vaccinera sig så snart som möjligt. Det är det bästa sättet att skydda sig själv och andra mot covid-19.

 

 

Vaccinationer mot covid-19

Utbildning

Regler och förhållningssätt förskola/skola/fritids/gymnasium och vuxenutbildning

Från den nionde februari upphör de flesta restriktioner och rekommendationer utifrån Covid-19 i vårt land. Detta i ett läge när vi på Öland och i Borgholms kommun ännu har en stor smittspridning och frånvaro i våra verksamheter. En av de få rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har kvar är:

  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.

Det är fortsatt mycket viktigt att vi hjälps åt på ett lika bra sätt som tidigare med detta för att minska smittspridning, inte bara gällande Covid-19 utan också maginfluensa, vanlig influensa, förkylning med flera. Vi är beroende av att vi fortsätter ta detta på allvar så att vi inte får ett större bakslag och får svårigheter att kunna erbjuda den service som behövs, men framförallt att våra barn och elever inte får den utbildning de har rätt till.

Vi har och har haft ett ansträngt läge och vi hoppas vi kan återhämta oss och återgå till ett mer normalt läge under den närmsta tiden. Därför behöver vi fortsätta vara noga med att alla stannar hemma om man har symtom enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Tack för ert samarbete!

Gymnasium

Läs mer på Kalmarsunds gymnasieförbund

Vuxenutbildning

Läs mer på Ölands utbildningscenter

 

 

Vård och omsorg

Vård- och omsorgsboenden

Du kan alltid ringa till boendet där din närstående bor, för att få information om läget.

 

Information till dig som är omsorgstagare

Vi är rädda om din hälsa! Därför följer vi fortsatt de rekommendationer som kommer från Region Kalmar om hur vi arbetar för att skydda dig.

Personal som kommer till dig har inga sjukdomssymtom. Vi är noga med att personal med förkylningssymptom stannar hemma.

Munskydd eller visir ska användas vid nära vård och omsorg av samtliga medarbetare men ovaccinerade ska använda full skyddsutrustning med både munskydd och visir.

Vi kan även genomföra så kallad screening genom att med inköpta snabbtester testa både personal och omsorgstagare. På det här sättet kan vi snabbare upptäcka smitta.

Träffpunkter för pensionärer är öppet för besökande.

Att tänka på inför besöket med anledning av covid-19:

  • Besök träffpunkten bara när ni känner er friska. Det är bättre att avstå från ett besök än att riskera att sprida smitta vidare.
  • Tvätta händerna före och efter besöket.
  • Håll avstånd till andra personer.
  • Personal på träffpunkterna använder munskydd. För besökande finns munskydd att använda.

Träffpunkter för pensionärer – Borgholms kommun

Kultur och fritid

Kallbadhuset och Åkerbobadet

Kallbadhuset öppnar för bokningar igen den 9 februari.

Från och med torsdag är Åkerbobadet öppet utan begränsningar, vilket innebär att även bastun är öppen.

Kulturskolan och fritidsgårdarna

Begränsningar som har gällt på kulturskolan och på våra fritidsgårdar upphör från och med vecka 6.

Vi återgår till ordinarie öppettider på fritidsgårdarna och till undervisning som vanligt i kulturskolan.

Vi välkomnar alla tillbaka, samtidigt som vi uppmanar alla till fortsatt försiktighet och att stanna hemma vid symtom.

Slöjdkaféerna med drop-in för alla åldrar drar igång igen den 12 februari.

Biblioteken erbjuder

Skolbibliotekens högläsning, boktips och arbete med källkritik  kommer av samma anledning att övergå till verksamhet på distans. Klasserna kan fortfarande låna böcker tillsammans med sin klasslärare.

Folkbiblioteken har öppet (förutom Rälla bibliotek som är tillfälligt stängt på grund av renovering) med maxantal personer i varje bibliotek:

Borgholms bibliotek: 10 personer, Löttorps bibliotek: fem personer, Rälla och Runstens bibliotek: 4 personer.

Det går fortfarande bra att få dina böcker levererade till entrén. Ring 0485-880 70 eller mejla biblioteket@borgholm.se om du vill beställa böcker för avhämtning eller hämta din beställning.

Du är även välkommen att lägga till meröppet på ditt bibliotekskort. Som besökare kan du därmed komma in på biblioteket utöver bemannade öppettider, från klockan sju på morgonen och till klockan 22 på kvällen.

Läs mer på bibliotekens hemsida

Åtgärder på serveringsställen

Aktuellt för serveringsställen

Folkhälsomyndigheten har beslutat att upphäva alla föreskrifter under Lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 och Tillfälliga lagen om smittskyddsåtgärder på serveringsställen. De innefattar bland annat att deltagarbegränsningar, krav på avstånd mellan sällskap, vaccinationsbevis samt att serveringsställen ska stänga kl. 23 upphör att gälla från och med den 9 februari.

Hjälp för dig som känner dig orolig

Här kan du få hjälp om du känner dig orolig