Corona/covid-19

Fler restriktioner tas bort den 29 september

Regeringen har meddelat att de fortsätter med steg 4 i avvecklingen av restriktionerna den 29 september.

Exempelvis tas reglerna bort för hur många som får delta i en allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Även kravet på sittande servering på restaurang tas bort.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att arbeta hemifrån tas också bort och en successiv återgång till arbetsplatsen kan inledas.

Enligt Folkhälsomyndigheten är en hög vaccinationstäckning den viktigaste förutsättningen för att kunna häva fler restriktioner. Därför fortsätter Folkhälsomyndigheten att uppmana allmänheten att vaccinera sig.

Allmänt om corona/covid-19

Affischer för utskrift

Så informerar vi om smitta i verksamheterna

För covid-19 gäller, precis som för andra sjukdomar, att vi inte får, kan eller vill röja om någon, brukare, elev eller medarbetare, i vår verksamhet är smittad. Vid bekräftade fall avgör smittspårningsteamet vid Region Kalmar län om en smittspårning ska göras. Vid smittspårning kommer informationen delges den som är berörd och blir då känd i en mindre krets.

Hur smittspårning går till och regionens rutiner vid smitta kan du läsa mer om i regionens vägledning När smittan kommer. Denna vägledning gäller för alla arbetsgivare och ansvariga för verksamheter, offentliga och privata.

Om en medarbetare i Borgholms kommun blir konstaterad med covid-19 har hen ingen skyldighet att berätta för oss som arbetsgivare om detta. Sammanfattningsvis har kommunen inte den samlade informationen om antalet bekräftade fall och har inte heller rätt att kommunicera detta.

Särskilt boende, hemtjänst och LSS-boende

Borgholms kommun följer sekretessen strikt. Det innebär att vi inte kommer att lämna ut information om eventuellt smittade individer inom socialförvaltningens verksamheter, vare sig det gäller brukare/patienter eller personal. Däremot informerar vi, via hemsida och pressmeddelande samt till våra medarbetare via intranätet, när vi har konstaterade fall i vår verksamhet och vilken boendeform (särskilt boende, hemtjänst eller LSS-boende) men vi kommer inte berätta vem eller var smittan finns.

Om en smittad brukare eller medarbetare samtycker informerar vi övriga boende, personal samt anhöriga. Du som anhörig blir då personligt kontaktad av det aktuella boendet. När vi har misstänkta eller bekräftade fall arbetar vi enligt en särskild rutin.

Förskolor och skolor

Vid bekräftade fall, barn/elever eller medarbetare, på våra förskolor och skolor kommer vi att informera berörda, det vill säga medarbetare och vårdnadshavare på den aktuella förskolan eller skolan. Denna information skickas ut via Infomentor, Förskoleappen och e-post. Vi kommer inte att berätta om det gäller ett barn/en elev eller en medarbetare.

Du som är vårdnadshavare eller elev hos oss är inte skyldig att informera om att ditt barn/du är sjuk i covid-19. Det kan vara så att vi får information genom en eventuell smittspårning. Detta betyder att vi endast kan informera om de fall vi faktiskt känner till.

Fråga inte personalen om smittade

Vår personal kan varken bekräfta eller avfärda rykten om eventuell smitta inom verksamheten utifrån sekretess. Vi ber dig därför att inte ställa sådana frågor till vår personal.

Sjukvården informerar aldrig om patienters/brukares sjukdomstillstånd eller om personliga förhållanden såsom bostadsort och arbetsplats utan patientens/brukarens samtycke. Det är sekretess, som vården följer strikt. Det betyder att endast den personal som vårdar eventuella smittade brukare/patienter kommer få ta del av den informationen.

I övrigt uppmanar vi dig att vara källkritisk och inte dela tvivelaktig information. Sök alltid information hos myndigheterna.

Information från ansvariga myndigheter

Här hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hantering av utbrottet:

Du som har allmänna frågor kan ringa det nationella informationsnumret 113 13. Hit kan du ringa dygnet runt. Många frågor besvaras också via länkarna ovan.

Vaccination

Vaccinationer mot covid-19

Utbildning

Regler och förhållningssätt förskola/skola/fritids/gymnasium och vuxenutbildning

Det här gäller från och med den 29 september

Nedan finns information om föreskrifter, råd och rekommendationer kring covid-19 som kommer att gälla från och med den 29 september och som hämtats från Folkhälsomyndighetens hemsida.

Hur länge bör jag stanna hemma vid symtom?

Hur länge vuxna och barn bör stanna hemma om de har symtom på covid-19, eller är konstaterat sjuka i covid-19, förändras inte den 29 september 2021. Det gäller även förskolebarn med milda symtom:

Testa dig

Folkhälsomyndigheten rekommenderar fortfarande att vuxna med symtom på covid-19 testar sig för pågående infektion. Detta gäller även om du är vaccinerad. Samma rekommendation gäller för barn från förskoleklass, det vill säga från cirka 6 års ålder. Har du haft covid-19 inom det senaste halvåret behöver du vanligtvis inte testa dig.

Skolor och förskolor

Från och med 29 september 2021 upphör de föreskrifter och allmänna råd om covid-19 som riktar sig till verksamheter. Det inkluderar även skolverksamheter som förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och andra skolformer.

Skolverksamheterna har även framöver ett generellt ansvar för att motverka spridning av smittsamma sjukdomar i skolmiljöer, t.ex. genom förebyggande åtgärder. Det förebyggande arbetet bör ses utifrån ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Förebyggande åtgärder ska stå i proportion till att barn, utifrån dagens kunskapsläge, sällan blir allvarligt sjuka av covid-19 samt till den höga vaccinationstäckningen i befolkningen. Åtgärderna bör inte påverka barns och ungdomars välbefinnande eller den pedagogiska verksamheten mer än nödvändigt.

Skolan är också en arbetsplats

Arbetsplatser kommer även fortsättningsvis att behöva genomföra riskbedömningar utifrån ett arbetsmiljöperspektiv när det gäller risk för att utsättas för smitta. Detta är något som bedöms och hanteras i varje enskild verksamhet och regleras i arbetsmiljölagstiftningen.

Fritidsgårdarna och kulturskolan

Fritidsgårdarna

Verksamheten är öppen för besökare födda 2005 och senare med lokala anpassningar.

Kulturskolan

Verksamheten bedrivs med anpassningar för att förhindra smittspridning.

Öppen förskola

Vård och omsorg

Förebygg smittspridning av covid-19 vid besök på korttidsboendet, Ekbacka 4, Borgholm

Minska risken för smittspridning genom att hålla avstånd och undvika att vara nära andra, framförallt inomhus och under längre tid.

Undvik större sällskap. När man delar rum måste vissa restriktioner vidtas vid besök, kontakta personalen.

Besökande erbjuds munskydd vid entrén.

Var noga med att tvätta händerna.

Stanna hemma om du har symptom.

Förebygg smittspridning av covid-19 vid besök på omsorgsboende för äldre

När det är dags att planera ett besök på ett vård- och omsorgsboende för äldre finns flera saker att tänka på för att minimera risken för smittspridning. Om både du och din nära är vaccinerade kan ni träffas med mindre risk för allvarlig sjukdom. Även om den som får besök är vaccinerad behöver alla fortsätta agera för att skydda andra boende som inte är vaccinerade.

Att tänka på vid besöket:

  • Träffas bara när ni känner er friska. Det är bättre att avstå från ett besök än att riskera att sprida smitta på boendet.
  • Tvätta händerna.
  • Håll avstånd vid besöket, både till andra personer som bor på boendet samt till personal och andra besökare.
  • Besökande erbjuds munskydd vid entrén.

Information till dig som är omsorgstagare

Vi är rädda om din hälsa! Därför följer vi fortsatt de rekommendationer som kommer från Region Kalmar om hur vi arbetar för att skydda dig.

Personal som kommer till dig har inga sjukdomssymtom. Vi är noga med att personal med förkylningssymptom stannar hemma.

Vi använder, precis som tidigare, handskar och förkläde vid personlig omvårdnad.
Hemma hos dig använder vi utökad skyddsutrustning om du bär på någon smitta, till exempel Covid-19 eller om en sjuksköterska bedömt att du kan bära på smitta. Orsaken är att vi ska skydda andra personer vi besöker.

Exempel på skyddsutrustning som vi då använder:

  • munskydd
  • handskar
  • visir eller skyddsglasögon
  • plastförkläde

För mer information kan du även ringa till kommunens växelnummer: 0485 – 88 000.

Träffpunkter för pensionärer öppnar igen

Kultur och fritid

Biblioteken erbjuder

Biblioteken har nu öppet som vanligt och utan begränsningar i antalet besökare.

Det går fortfarande bra att få dina böcker levererade till entrén. Ring 0485-880 70 eller mejla biblioteket@borgholm.se om du vill beställa böcker för avhämtning eller hämta din beställning.

Läs mer på bibliotekens hemsida

Serveringsställen

Aktuellt för serveringar

De begränsade öppettiderna för serveringsställen upphörde den 1 juli. Antalet gäster per begränsas till åtta personer inomhus. Kraven på verksamheterna om att vidta smittskyddsåtgärder och minska trängsel fortsätter gälla. Det innebär till exempel att alla gäster ska kunna hålla minst en meters avstånd till varandra och förtäring av mat och dryck måste ske sittande.

Vi vill uppmana alla verksamheter att hålla sig uppdaterade gällande nya föreskrifter/ lagar och restriktioner för serveringsställen med anledning av covid-19.

Ni är välkomna att höra av er till livsmedelsinspektörerna på miljöenheten om ni har frågor eller funderingar, telefon servicecenter: 0485 – 880 00.

Hjälp för dig som känner dig orolig

Här kan du få hjälp om du känner dig orolig

Det är normalt att känna sig orolig, ledsen eller stressad under en kris. Vi känner oro för vår hälsa och livssituation, för vår familj, för våra vänner och våra grannar. Sveriges kommuner och regioner har samlat information för dig som vill veta hur du kan ta hand om din och andras psykiska hälsa, var du kan få stöd och hjälp.

Känner du dig orolig är du välkommen att ringa kommunens krisstöd, vardagar klockan 10 till 12, telefon: 0485 – 88 444