Utskriftsdatum: 12 July 2020

Corona – aktuell lägesbild 26 juni

Besök på kommunens äldreboenden

Från och med nästa vecka kommer vi att kunna erbjuda organiserade besök utomhus på våra boenden, när vädret tillåter.

En besöksvärd kommer att vara på plats för att servera fika och även se till att besöket sker i enlighet Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Minst tre meters avstånd gäller under hela besöket och besökarna får ta ansvar för att avståndet hålls, av alla i sällskapet. Omsorgstagaren får ta emot tre besökare per tillfälle. Besökarna får inte ha några förkylningssymtom.

Besökstiden är en timme och hela besöket sker utomhus. Bokning sker via kontakt med enheten och vidare information till anhöriga kommer att skickas ut.

Det känns viktigt och angeläget att erbjuda möjligheter för anhöriga att träffa sin familjemedlem, och även för omsorgstagarna att se sina anhöriga, under ordnade former. Besöksförbudet har nu gällt i över tre månader, vilket för många upplevts som svårt och påfrestande. Dock kan förutsättningarna förändras och riskbedömningen bli annorlunda och beslutet då komma att omprövas. Vi hoppas att alla hjälps åt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och göra besöken trygga och säkra.

Ytterligare en friskförklarad

Under gårdagen friskförklarades en hemtjänsttagare, som tidigare bekräftats smittad med Covid-19.

Inom vård och omsorg är antalet fall med Covid-19 nu

Tillfrisknade: 9
Avlidna, med bekräftad smitta: 4
Totalt antal smittade: 13

Stöd näringslivet

Krisledningsnämnden har beslutat att för upplåtelse av allmän platsmark för uteserveringar halveras avgiften under året. Det är framförallt restauranger med uteserveringar som omfattas av stödet.

Två bekräftat smittade på fritidshemmet på Viktoriaskolan

Angående det bekräftade fallet av personal på fritidshemmet på Viktoriaskolan fördes dialog omedelbart med smittskyddet på Region Kalmar och övrig personal som varit hemma med förkylningssymtom kunde provtas omgående. Av de som testats ytterligare har en bekräftats smittad med Covid-19 och två var inte smittade. Sammanlagt är alltså två bekräftat smittade av personalen. Samtliga har varit och är fortsatt hemma. Efter ny dialog med smittskyddssköterska och läkare idag, anses det inte föreligga risk för en allmän spridning på fritidshemmet, utan verksamheten håller öppet, men bedrivs framförallt utomhus.

Vidtagna åtgärder omfattar att smittskyddsstädning kommer att genomföras i aktuella lokaler.

Verksamheten kommer fortsätta att vara ute och hålla avstånd så mycket det går. Man fortsätter vara mycket noggranna gällande hygien samt följa övriga regler som tidigare arbetats fram i matsal, med mera.

En tät dialog fortsätter mellan förvaltning och medarbetare för att möta eventuella kommande förändringar. Vårdnadshavare informeras kontinuerligt.