Utskriftsdatum: 03 July 2020

Corona – Dari

 

 در پایین می توانید در بارهٔ اقدامات کمون در راستای کاهش شیوع و مهار نمودن تاثیرات ناگوار ویروس کرونا بخوانید.

کمون سعی و تلاش می نماید تا تمام فعالیت ها تا حدی که امکان داشته باشد، بطور نورمال کارکرد داشته باشند.

ما دست به دست هم داده جلوی شیوع این ویروس را گرفته می توانیم!

کمون از توصیه های ادارهٔ صحت عامه پیروی می نماید.

دستهای خود را به کرات بشویید

در ارنج عطسه یا سرفه کنید

اگر احساس مریضی می کنید، هرچند علایم تان خیلی خفیف باشند باز هم در خانه بمانید.

شمار زیادی مناسبت ها و رویداد های همگانی، کورس ها و سفر و همچنان جلسات سیاسی لغو می شوند.

خدمات صحی و درمانی

ما  از طریق اقدامات آتی به حفاظت سالمندان و سایر گروهای از مردم را که به صورت ویژه در معرض ابتلا به این ویروس هستند، دست به کار می شویم

ما افرادی را که از همه بیشتر مریض باشند، در اولویت قرار می دهیم.

منع بازدید از مراکز مراقبت سالمندان

بسته شدن نقاط گردهمایی

افراد بالاتر از سن 70 سال باید از این به بعد تماس با افراد دیگر را تا حد امکان محدود سازند. این به معنای خودداری از ترانسپورت عمومی، مغازه ها یا محل های همگانی که ازدحام مردم در آنجا زیاد باشد، است.

 اگر شمار زیادی از کارکنان مریض شوند و مجبور به ماندن در خانه شوند و در نتیجه در بخش صحی و مراقبت سالمندان به کمبود پرسونل روبرو شویم، در آنصورت بعضی کمک ها و خدمات، بطور مثال بعضی نظافت و پاک کاری، فعالیت های اجتماعی، پیاده روی، خدمات کمک کننده و پایواز و فعالیت های روزمره، بطور موقت لغو می گردند. 

مکتب و مراقبت اطفال

مکاتب همه اولیاء را مطلع ساخته است که در صورت علایم سرماخوردگی نزد اطفال باید اطفال نیز در خانه بمانند.

برخی آموزش ها بطور غیرحضوری و از راه دور صورت می گیرند.

این تدابیر در عرصه در مکتب و کودکستان ممکن به این معنی باشد که صنوف کوچک برای کوتاه مدت ادغام و یکی می شوند. کودکستان های آزاد تا اطلاع ثانی بسته می باشند.

سفرها

وزارت امور خارجه توصیه کرده است که از سفرهای غیرضروری به همه کشور ها خودداری شود.

شرکت ها تحت تاثیر واقع می شوند

این یک وضعیت دشوار برای شمار زیادی از شرکت های ما است زیرا تعداد زیادی از مردم از سفر و رفتن به مغازه ها اجتناب می کنند و شمار زیادی مناسبت ها و رویداد ها لغو می شوند. در چنین حالت تعداد کمی از سیاحان به اولاند می آیند. کمون می کوشد تا همه را یاری رساند و امید دارد تا همهٔ مردم فعالیت های تجارتی و رستوران ها را تا حد وسع و توان شان حمایه و تقویت نمایند.

نقش شما مهم است!

اینکه ما دست به دست هم داده همدیگر را کمک می کنیم، خصوصاً کارمندان ما که بطور پیوسته خدمات مهم و ناگزیر را در دسترسی عموم قرار می دهند، قابل تحسین و شگفت انگیز است.