Utskriftsdatum: 10 April 2020

Corona – lägesbild 23 mars

Krisledningsstaben har idag, måndag den 23 mars, sammanträtt för att skapa en gemensam lägesbild av situationen och fatta nödvändiga beslut.

Klart är nu bland annat att Kulturskolan ska bjuda på digitala konserter – ”Vi vill på detta sätt sprida lite ljus i vardagen”, säger Oscar Roslund, kulturskolechef.

På grund av Coronapandemin söker allt fler kulturskapare andra sätt att nå ut till sin publik – nämligen nätet. Så även kulturskolan i Borgholm som nu förbereder för att sända livekonserter digitalt.

”Tanken är att underhålla på exempelvis äldreboenden och andra ställen som i dagsläget kan ha extra långt till kultur och underhållning. Vi vill gärna sprida lite ljus i vardagen på detta sätt”, säger Oscar Roslund.

Kulturskolan erbjuder som vi tidigare rapporterat även undervisning på distans.

Klart är även att alla tillsvidareanställda i Borgholms kommun, vikarier med vikariat på över tre månader samt timanställda med minst 40 % tjänstgöring per månad, får en påskpresent på 200 kronor för att handla lokalt. Det har även tagits beslut om att pengarna ska ges i form av ett presentkort som kan lösas in hos någon av våra lokala företagare. Detta för att säkerställa att pengarna når det lokala näringslivet.  Det här är en av flera åtgärder som Borgholms kommun vidtar för att bistå näringslivet.

På morgonens möte beslutades att gymnasielever som nu studerarar på distans erbjuds lunch på kommunens skolor. Lunchen serveras på Åkerboskolan och Viktoriaskolan och gymnasieungdomar är välkomna att äta lunch enligt sitt ordinarie schema med start imorgon 24 mars. Det förbereds för att kunna erbjuda lunch på Rällaskolan. Vi uppdaterar så snart gymnasieelever kan äta lunch även där. Variationer i matsedeln kan förekomma.

Kommunen kommer att skicka ut ett informationsblad till samtliga hushåll i kommunen om hur vi alla kan hjälpas åt för att motverka smittspridning samt vad kommun gör i detta läge. Vi har även uppdaterat hemsidan med information på engelska, arabiska, dari och tigrinja.

I övrigt hänvisar Borgholms kommun till den information som lämnas av Folkhälsomyndigheten, Utrikesdepartementet och regeringen. Vi följer hela tiden utvecklingen och informerar våra medarbetare fortlöpande. Kommunledningen sammanträder enligt plan återigen klockan 08:00 imorgon, tisdag.