Utskriftsdatum: 27 May 2020

Corona – lägesbild 6 april

Avråder från resa

Krisledningen förtydligar vikten av att vi alla undviker resor i påsk. Folkhälsomyndighetens rekommendation gäller oss alla, bofasta precis som sommarölänningar och turister. Vi har nu samhällsspridning i länet och alla har ett stort personligt ansvar för att förhindra smittspridning och att inte riskera att överbelasta sjukvården.

Kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S) säger att ”situationen är allvarlig och det finns en stor oro i samhället. Nu är det inte läge att resa till Öland eller för oss själva att resa. Men vi måste komma ihåg att vi är i det här tillsammans, vi ska inte peka ut grupper och vi måste hålla en god ton i debatten. Tillsammans hjälps vi åt!”

Socialchef Anna Hasselbom Trofast förtydligar dock att den som redan är här och behöver vård och omsorg får det. ”Socialtjänstlagen är mycket tydlig på den punkten och vi följer den. Vi är dock i vår tur tydliga i kontakten med dem som nu söker visstidsvård. Det råder speciella omständigheter och vi avråder från att resa hit. Vi skickar både brev med information och vi tar en personlig kontakt. Vi förklarar att kommunen kan behöva prioritera sina insatser och att till exempel städning, social samvaro och promenader kan ställas in. Även den regionala sjukvården kan komma att bli så belastad att den som är skriven på annan ort kan bli hänvisad hem till sin egen region för vård.”

Krisstöd

Kommunen förbereder för krisstöd i organisationen. Krisstödet är ett samarbete mellan kommunen, polisen, frivilligorganisationer och kyrkan och handlar om att erbjuda tid och plats för samtal och reflektion under eller efter en allvarlig krishändelse, som påverkar flera i samhället. Det är ett sätt att mötas i krisen, stötta varandra och tala om de svåra frågorna, om det behövs.

Skola och förskola

Ingen stängning av skola eller förskola är aktuell just nu. Utbildningsförvaltningen har dock förberett för att göra ett utskick till både föräldrar och arbetsgivare, om det skulle bli aktuellt. Justeringar i verksamheten pågår också. Verksamheterna ser över möjligheterna till att minska eventuell trängsel, som kan uppstå i till exempel matsalen samt att undvika att elever sitter för tätt i klassrummen. På Idrott och hälsa prioriteras aktiviteter som kan genomföras utan ombyte, så att dusch och trängsel i omklädningsrummen inte blir nödvändigt. Så mycket som möjligt av aktiviteter och lektioner genomförs utomhus.