Coronaviruset – Covid-19

 

Coronaviruset, eller Covid-19, är en global pandemi. Det ger symtom som feber,  hosta, smak- och luktbortfall och påminner om influensa. Det är viktigt att vi alla tar ansvar för att bidra till att inte sprida smittan. Borgholms kommun vidtar nödvändiga åtgärder för att stötta näringslivet, informera och framför allt skydda liv och hälsa.

Det är viktigt att alla tar ett egenansvar och följer rekommendationerna för att förhindra smittspridning.

Hjälp till att informera – skriv gärna ut och sätt upp!

Affisch för utskrift - håll ut, håll avstånd, håll kontakten

Affisch för utskrift – håll ut, håll avstånd, håll kontakten

Affisch för utskrift – håll ut, håll avstånd, håll kontakten

Affisch för utskrift - rekommendationer

Affisch för utskrift – rekommendationer

Affisch för utskrift – rekommendationer Corona

Håll avstånd A4

Affisch för utskrift – håll avstånd

 

Allmänt om corona

Borgholms kommun informerar

Borgholms kommun har aktivt arbetat med att informera om läget i kommunen och vad som gäller sedan Coronapandemin började; på hemsida, Facebook, på intranätet för anställda och med annonser i Ölandsbladet och bland annat sommarbilagor.

Det finns dekaler att hämta för näringsidkare i Servicecenter, att markera avstånd för köer, entréer och kassor med.

Vi måste alla hjälpas åt att förhindra  fortsatt smittspridning och vi måste alla hjälpas åt att informera och påminnas om att faran inte är över. Åretruntboende liksom de som besöker Öland i sommar ska känna att de har fått tydlig information om vad som gäller, var de kan vända sig för att få veta mer, svar på sina frågor, få stöd om de känner oro eller behöver hjälp med handling. Det finns information både på lättläst svenska, engelska och andra språk

E-tjänster - anmäl trängsel eller intresse att hjälpa riskgrupp

Kommunen har tagit fram följande e-tjänster med anledning av Coronapandemin

Upplever du trängsel kan du meddela oss detta här

Vill du hjälpa dem som tillhör en riskgrupp att handla eller utföra andra ärenden kan du anmäla intresse här

Förhindra ryktesspridning

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Var källkritisk och dela inte osäker information. Tänk på att inte röja någon enskilds identitet. Borgholms kommun följer de rekommendationer som ges av Region Kalmar län, Folkhälsomyndigheten och Utrikesdepartementet.

Förhindra smittspridning

Även efter lättnaderna i reserestriktionerna och resor är tillåtet igen är det viktigt att komma ihåg att övriga restriktioner och rekommendationer fortfarande gäller. Det viktigaste är att undvika trängsel och

Tänk på att

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Håll avstånd till andra på allmänna färdmedel.
 • Undvik fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop.
 • Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
 • Är du 70 år eller äldre är det extra viktigt att du undviker platser där människor samlas och att du begränsar dina fysiska kontakter.

Övrigt du kan tänka på är att

 • Planera din handling så att det inte blir för många besök i mataffären.
 • Undvik att ta med hela familjen eller sällskapet in i affären.
 • Ta hjälp med handling om du tillhör en riskgrupp eller känner av förkylningssymtom.
 • Umgås framför allt med familj och dem du vanligtvis träffar.

Information från ansvariga myndigheter

Om du har allmänna frågor om Corona, hur myndigheterna hanterar situationen och känner oro, ring: 113 13

Här hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hantering av utbrottet:

Kontakta 1177 om du har symtom

Krisledningsstaben leder arbetet

Krisledningsstaben aktiverades återigen 26 oktober, med anledning av den ökade smittspridningen i länet.

Tidigare händelser

 • Krisledningsstaben aktiverades den 13 mars för att arbeta för att vidta åtgärder för att förhindra smittspridningen och hantera konsekvenserna av pandemin i Borgholms kommun. Krisledningsstaben består av förvaltningschefer, bolagets VD, säkerhetssamordnare och kommunikatör. Arbetet leds av kommunchef Jens Odevall.
 • Krisledningsnämnden aktiverades den 1 juni på initiativ av kommunstyrelsens ordförande. Borgholms krisledningsnämnd består av kommunstyrelsens arbetsutskott. Aktiveringen skedde med anledning av att antalet bekräftat smittade i covid-19 i kommunens verksamheter ökade snabbt  under några dagar. Krisledningsnämnden har kunnat fatta snabba beslut, relaterade till Coronapandemin och tog över hanteringen av just dessa frågor från socialnämnden. Besluten redovisas till fullmäktige.
 • Krisledningsnämnden avaktiveras sedan den 1 juli, eftersom läget stabiliserades i våra verksamheter. ”Vi fortsätter att följa utvecklingen noga och skulle situationen förändras, så är vi redo att aktivera nämnden igen”, sa Ilko Corkovic (S), kommunstyrelsens ordförande.
 • Krisledningsstaben var aktiverad under sommaren, men efter sommaren återgick verksamheterna i princip till normalläge.

Om att testa sig för corona

Vid oro - ring Borgholms kommuns krisstöd

Känner du dig orolig på grund av Corona är du välkommen att ringa kommunens krisstöd, vardagar klockan 8-10, telefon: 0485- 88 444

Utbildning

Annorlunda luciafirande i år

Förskola: Luciaaktiviteter genomförs inom den egna avdelningen. Inga luciatåg för andra avdelningar och inga vårdnadshavare deltar.

Grundskola: Luciaaktiviteter om rektor så beslutar genomförs inom ordinarie undervisningsgrupp/klass. Inget fysiskt luciatåg genomförs för andra. Inga vårdnadshavare deltar på något sätt.

Bibliotek: Inga luciatåg genomförs för medborgare eller på något annat sätt.

Kulturskolan: Luciaaktiviteter sker inom ordinarie undervisning. Inga fysiska luciatåg genomförs för vårdnadshavare eller medborgare.

Kulturskolan planerar att istället erbjuda ett digitalt luciafirande som alla kommunens verksamheter kan ta del av via länk. Mer information kommer.

Skolstart höstterminen 2020

Information från utbildningschef Roland Hybelius inför skolstart:

Brev från utbildningschef Roland Hybelius till alla vårdnadshavare gällande det aktuella läget kring Coronaviruset:

Då vi fortsatt är i ett ovisst läge med tanke på Coronaviruset så är det av största vikt att vi fortsätter hjälpas åt att bromsa effekterna i smittspridningen.

Utbildningsförvaltningen och alla rektorers ambition är att skapa en så god och trygg miljö som det bara är möjligt i verksamheterna.

Det är oerhört viktigt att vi följer de rekommendationer som finns både för medarbetare och barn/elever och att vi hjälps åt att respektera dem. Vi och ni behöver fortsatt vara beredda på snabba besked om förändringar gällande verksamheten. Följande ber jag er ta del av:

 • Borgholms kommun följer utvecklingen mycket noggrant och uppdaterar löpande information på vår hemsida. Eftersom läget förändras kontinuerligt ber vi er följa utvecklingen här.
 • Har man symptom ska man vara hemma och stanna hemma i minst två dygn efter att man blivit frisk. Detta gäller både personal, barn och elever. Det är försiktighet som gäller och karensavdraget är slopat just nu.
 • Likaså om man har symptom i familjen, exempelvis förälder eller syskon så är det önskvärt att man håller alla familjens barn hemma från förskolan. I skolan gäller skolplikten och därför ska elev vara i skolan även om man har sjukt syskon och eventuellt också vara på fritidshem.
 • Då vi nu har fullgod bemanning på våra förskolor så behöver vi i dagsläget inte vädja till vårdnadshavarna till 15-timmars placeringar att hålla dessa barn hemma. Lokalt beslut kan fattas av rektor utifrån förändrad situation.
 • Utvecklingssamtal genomförs utifrån riktlinjer om avstånd och så vidare.
 • Restriktion med föräldramöten gäller under hösten. Genomförs utifrån riktlinjer med avstånd och med anpassningar. Vissa årskurser i grundskolan prioriteras som exempelvis förskoleklassen, årskurs 1, årskurs 6. Lokala variationer beslutas av rektor på förskolan/skolan.
 • Simundervisningen i grundskolan genomförs med start vecka 37.
 • Idrottsundervisningen i grundskolan genomförs som tidigare, utomhus utan omklädnad fram till och med vecka 36. Omklädnad och dusch startar från och med vecka 37 precis som simundervisningen.
 • Snabba förändringar kommer att ske vid behov och vi får hjälpas åt att vara flexibla och lösningsfokuserade för våra barn och elevers bästa.

Läs mer om åtgärder för att förhindra smittspridning i nästa flik ”Förskola grundskola”.

Utbildningsförvaltningen
Roland Hybelius Utbildningschef
Borgholms kommun

Förskola och grundskola

Förhindra smittspridning i skolan

Vi uppmanar medarbetare, barn och elever att vara uppmärksamma på tidiga symptom på eventuell infektion som hosta, feber, snuva, smak- och luktbortfall eller luftvägsbesvär. Vid minsta symptom ska både medarbetare, barn och elever hålla sig hemma och vid behov av vård kontakta Vårdguiden på telefonnummer 1177. Medarbetare, barn och elever ska vara symptomfria i två dagar innan de återvänder till förskola eller skola.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, årskurs 1-9 eller i gymnasieåldern testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. På så vis kan barnen snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det.

När det gäller de yngsta barnen, det vill säga barn i förskolan, rekommenderas att i första hand stanna hemma när de är sjuka, utan provtagning. Även förskolebarn rekommenderas att återgå efter två dygn utan symtom eller vid kvarstående milda symptom när det har gått sju dagar efter insjuknandet.

Friskt förskolebarn med sjukt syskon uppmanas vara hemma då vårdnadshavare ändå är hemma med det sjuka syskonet. Detta för att minska risken för smittspridningen. Skolbarn ska gå till skolan om de är friska, de har skolplikt.

Åtgärder för att förhindra smittspridning

Åtgärder som vidtagits i skolorna i kommunen

 • Mycket uteverksamhet.
 • Olika åtgärder i matsalarna vid luncherna som glesare sittning, förlängda öppethållande för luncherna för ökad spridning av klasserna, extra rengöringsmedel i matsalarna, byte av serveringsbestick oftare, noggrann handtvätt inför varje måltid.
 • I klassrummen glesas det upp så mycket som möjligt mellan eleverna. Mindre grupper i olika sammanhang vid förflyttningar.
 • Aktiviteter i större grupper är inställda.
 • Idrotten bedrivs i största mån utomhus och med aktiviteter som kan genomföras utan ombyte, så att dusch och trängsel i omklädningsrummen inte blir nödvändigt. Idrott och simning återgår till ordinarie form från vecka 37
 • Skolavslutningarna kommer att genomföras på ett sätt så att inte större samlingar bildas.

Information från utbildningschef

Fritidsgårdarna

Krisledningsstaben har beslutat att så långt som möjligt hålla kommunens tre fritidsgårdar öppna men antalet besökare begränsas till max 50. Om skolorna skulle behöva stänga blir den här mötesplatsen ännu viktigare.

Kulturskolan

Kulturskolan har sedan 19 mars haft viss utbildning på distans.

Detta gäller vid en eventuell skolstängning

Mer information

 

Gymnasium och vuxenutbildning

Provtagning

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, årskurs 1-9 eller i gymnasieåldern testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. På så vis kan barnen snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det.

Skolorna öppnar i augusti

Enligt beslut från regeringen öppnar gymnasieskolor, vuxenutbildningar och högskolor/universitet höstterminen 2020.

Mer information för gymnasieelever finns på:

Information från Folkhälsomyndigheten

Öppen förskola

Efter att verksamheten hållits stängd på grund av pandemiläget har vi nu, när gymnasier, vuxenutbildningar och högskolor/universitet ska öppnas igen beslutat att även öppna upp Öppna förskolan den 18 augusti.

Verksamheten öppnar med restriktioner för att förhindra smittspridning av Corona/covid-19.

Vi ser fram emot att åter kunna erbjuda denna uppskattade och viktiga verksamhet som sker i ett nära samarbete med mödrahälsovården, barnhälsovården och socialtjänsten.

Välkomna!

Råd till dig som är över 70 år eller i riskgrupp

Information till dig som är över 70 år eller i riskgrupp

Folkhälsomyndighetens allmänna råd för personer som är 70 år eller äldre ändrades den 22 oktober 2020. Nu gäller att du som är 70 år eller äldre omfattas av de allmänna råd som gäller för alla.

Provtagning

Vill du ha hjälp att handla?

Ring till kommunens servicecenter så tar de emot dina uppgifter och kopplar samman dig med en volontär.
Du kan också skicka e-post till kommunen.

Du ser kontaktuppgifter till kommunens servicecenter längst ner på sidan.

Hemsändning

Bor du på landsbygden kan du även vara berättigad till hemsändning av livsmedel.  

Biblioteken erbjuder

Just nu har biblioteken i kommunen utvidgat sin service på grund av coronapandemin. Du kan ringa eller skicka e-post och berätta vad du vill låna så förbereder vi dina lån. Vi möter dig sedan utanför biblioteket så att du slipper komma in. Alla kommuninvånare som tillhör en riskgrupp kan också beställa böcker för hemkörning, ”take away”. Beställningar tas emot på alla bibliotek i Borgholms kommun och böckerna levereras sedan hem till dig. Du hittar kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Digitala konserter

Kulturskolan har förberett för att framföra konserter och andra framträdanden digitalt. Mer information kommer på kommunens hemsida.

Vård och omsorg

Besök på äldreboende och omsorgsboende

Information till dig som ska besöka en anhörig som bor på vård- och omsorgsboende i Borgholms kommun.

Regeringen har beslutat att det tillfälliga besöksförbudet på vård- och omsorgsboenden upphör att gälla från och med den 1 oktober.

Vi är mycket rädda om våra äldre och för att säkerställa besöken har vi tagit fram riktlinjer utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Den här informationen skickas till en anhörig, vänligen förmedla till övriga närstående.

Övergripande gäller att:

·         hålla avstånd på minst 2 meter och ta personligt ansvar

·         stanna hemma vid förkylningssymtom, även lindriga symtom

·         tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder

Inför besöket på vård- och omsorgsboendet:

·         Kontakta personalen genom att ringa på klocka/telefon innan du går in på boendet. Personalen kommer som försiktighetsåtgärd att fråga besökare angående förkylningssymtom och svara på eventuella frågor kring besöket.

·         Tvätta händerna med tvål och vatten eller desinficera dem vid ingången. Det kommer att finnas desinfektionsmedel och/eller möjlighet att tvätta dem.

·         Det är av yttersta vikt att besökare håller ett behörigt avstånd på minst 2 meter. Besökare ansvarar för att avståndet hålls.

·         Vid önskemål kan skyddsutrustning erhållas. Vänligen kontakta personal.

·         Besök sker endast i den anhöriges lägenhet.

·         Antal besökande är begränsad till högst två personer per besökstillfälle.

Fram till 1 oktober erbjuder vi organiserade besök utomhus på våra boenden.

En besöksvärd kommer att vara på plats för att servera fika och även se till att besöket sker i enlighet Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Minst tre meters avstånd gäller under hela besöket och besökarna får ta ansvar för att avståndet hålls, av alla i sällskapet. Omsorgstagaren får ta emot tre besökare per tillfälle. Besökarna får inte ha några förkylningssymtom.

Besökstiden är en timme och hela besöket sker utomhus. Bokning sker via kontakt med enheten och vidare information till anhöriga kommer att skickas ut.

Det känns viktigt och angeläget att erbjuda möjligheter för anhöriga att träffa sin familjemedlem, och även för omsorgstagarna att se sina anhöriga, under ordnade former.

Vi hoppas att alla hjälps åt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och göra besöken trygga och säkra.

Information gällande vård och omsorg

Borgholms kommuns vård- och omsorgsverksamheter följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Medarbetare inom vård och omsorg:

Du som medarbetare som är frisk ska gå till arbetet. Vi uppmanar dig att vara uppmärksam på tidiga symptom på eventuell infektion som hosta, feber eller luftvägsbesvär. Vid symptom ska du som medarbetare hålla dig hemma och kontakta Vårdguiden på telefonnummer 1177.

Så här förbereder vi oss:

Inom våra verksamheter finns redan goda kunskaper, rutiner och vana att förebygga och hantera smittor av olika slag. För att kunna hantera en ökad smittspridning arbetar vi såhär:

 • Vi planerar för att säkra bemanning vid eventuell ökad sjukfrånvaro bland medarbetarna.
 • Alla verksamheter har fått fortbildning i de basala hygienrutinerna.
 • Vi följer Region Kalmars rekommendation om att använda visir vid mindre än en meter från omsorgstagare.
 • Personal har utbildats i hur de ska hantera skyddsutrustning.
 • Vi har säkerställt tillgång till nödvändigt material genom extrabeställningar.
 • Daglig verksamhet och kommunens arbetsmarknadsenhet tillverkar skyddsvisir.

Provtagning

Information till dig som är omsorgstagare

Vi är rädda om din hälsa! Därför följer vi strikt de rekommendationer som kommer från Region Kalmar om hur vi arbetar för att skydda dig.

Personal som kommer till dig har inga sjukdomssymptom. Vi är noga med att personal med förkylningssymptom stannar hemma.

Vi använder, precis som tidigare, handskar och förkläde vid personlig omvårdnad.
Hemma hos dig använder vi utökad skyddsutrustning om du bär på någon smitta, till exempel Covid-19 eller om en sjuksköterska bedömt att du kan bära på smitta. Orsaken är att vi ska skydda andra personer vi besöker.

Exempel på skyddsutrustning som vi då använder:

 • munskydd
 • handskar
 • visir eller skyddsglasögon
 • plastförkläde

På kommunens hemsida finns information som främst riktar sig till dig som är 70 år eller äldre. Där finns tips på hemhandling, bibliotekstjänst, eller hur du kan komma i kontakt med någon för samtal, råd och stöd i din livssituation.

För mer information kan du även ringa till kommunens växelnummer: 0485 – 88 000.

Träffpunkter

Enligt rekommendation från Folkhälsomyndigheten (16 mars 2020) bör personer över 70 år begränsa kontakter med andra människor så långt det går under en tid framöver. Från och med 23 mars håller samtliga träffpunkter i Borgholms kommun stängt.

Visstidsvård

Socialtjänstlagen är mycket tydlig på frågan om kommuners skyldighet att erbjuda vård och omsorg till den som behöver, även till dem som inte är skrivna i kommunen utan så kallade ”visstidare”, sommarölänningar. Socialchef Anna Hasselbom Trofast förtydligar att den som redan är här och behöver vård och omsorg får det.

”Vi är dock i vår tur tydliga i kontakten med dem som nu söker visstidsvård. Vi skickar både brev med information och vi tar en personlig kontakt. Vi förklarar att kommunen kan behöva prioritera sina insatser och att till exempel städning, social samvaro och promenader kan ställas in. Även den regionala sjukvården kan komma att bli så belastad att den som är skriven på annan ort kan bli hänvisad hem till sin egen region för vård, ” säger Anna Hasselbom Trofast.

Barn, ungdom och vårdnadshavare

Barn och ungdom

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, årskurs 1-9 eller i gymnasieåldern testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. På så vis kan barnen snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det.

Så pratar du med barn om Corona

Många oroar sig över coronaviruset, inte minst många barn.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en affisch om hur du pratar med barn.

BRIS och krisinformation.se har tillsammans tagit fram en vägledning för hur du kan prata med barn om coronaviruset. Läs mer på krisinformation.se

BRIS har också en telefonlinje för oroliga:

Bris stödlinje för barn
Måndag–fredag 9.00–12.00 och 14.00–21.00
Lördag–söndag 14.00–21.00
Telefon: 116 111

Bris vuxentelefon om barn
Måndag–fredag 9.00–12.00
Telefon: 077-150 50 5

Psykisk hälsa i kristider - hjälp för dig som känner dig orolig

Här kan du få hjälp om du känner dig orolig

Det är normalt att känna sig orolig, ledsen eller stressad under en kris. Vi känner oro för vår hälsa och livssituation, för vår familj, för våra vänner och våra grannar. Sveriges kommuner och regioner har samlat information för dig som vill veta hur du kan ta hand om din och andras psykiska hälsa, var du kan få stöd och hjälp.

Känner du dig orolig är du välkommen att ringa kommunens krisstöd, vardagar kl 8-10, 0485 – 88 444

Kultur- och föreningsliv

Information till kultur- och föreningslivet

För att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att undvika  folksamlingar med fler än 50 personer och undvika smittspridning, fortsätter många evenemang  och sammankomster att ställas in ställs  in i Borgholms kommun. Om du har frågor om ett specifikt evenemang, kontakta arrangören för det evenemanget.

Ta del av kultur på distans

Biblioteken erbjuder

Biblioteken i kommunen  har utvidgat sin service på grund av coronapandemin. Du kan ringa eller skicka e-post och berätta vad du vill låna så förbereder vi dina lån. Vi möter dig sedan utanför biblioteket så att du slipper komma in. Alla kommuninvånare som tillhör en riskgrupp kan också beställa böcker för hemkörning, ”take away”. Beställningar tas emot på alla bibliotek i Borgholms kommun och böckerna levereras sedan hem till dig.

Digitala konserter

Kulturskolan har förberett för att framföra konserter och andra framträdanden digitalt. Mer information kommer på kommunens hemsida.

Företag

Besöksnäringen

Restauranger, campingar, hotell och andra näringsidkare har ett stort ansvar för att skapa en trygg och smittfri miljö. Visita, bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen har sammanställt material, checklistor och information som du hittar via länken.

Du är välkommen att hämta dekaler i Servicecenter som du kan klistra på marken eller golvet för att markera för dina gäster att hålla avståndet.

Information till företag

Regler och tips för serveringsställen

Den 1 juli 2020 trädde en ny tillfällig lag i kraft i Sverige. Lagen reglerar smittskyddsåtgärder på serveringsställen och gäller till den 31 december 2020.

Syftet med lagen är att undvika trängsel och därmed minska riskerna för smittspridning av covid-19. Lagen gäller för serveringsställen, det vill säga näringsverksamheter som bedriver servering till allmänheten och ger möjlighet till förtäring på stället.

I Borgholms kommun ansvarar Miljö- och byggnadsnämnden för tillsynen enligt den nya lagen. Nämnden har i och med den nya lagen även fått befogenhet att meddela förelägganden om krav på åtgärder. Om en verksamhet trots krav på att vidta åtgärder inte kan förhindra att trängsel uppstår får nämnden besluta om stängning av verksamheten med omedelbar verkan. Beslut om föreläggande och förbud kan förenas med vite.
Kopplat till den nya lagen finns föreskrifter framtagna av Folkhälsomyndigheten.

Följande krav framgår av föreskriften och gäller alla serveringsställen:

 1. Åtgärder som skapar förutsättningar för gäster att kunna hålla ett smittskyddsäkert avstånd till varandra ska vidtas. Detta gäller både inomhus och utomhus på de ytor som gäster har tillträde till. Faktorer som t ex lokalens utformning och antalet besökare kan påverka bedömningen av vad ett smittskyddsäkert avstånd är, men ett minimikrav är att minst 1 meters avstånd ska hållas mellan sällskap.
 1. Besökare ska äta och dricka sittandes vid bord. Det är tillåtet att hämta mat och dryck vid disk eller buffé om det kan ske utan att trängsel uppstår.
 2. Besökare ska ges möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjudas handsprit.
 1. Tydlig och väl synlig information om hur man som gäst kan minska risken för smittspridning ska finnas uppsatt. Informationen ska innehålla följande punkter:
 • att hålla avstånd
 • att sköta sin handhygien
 • att mat och dryck ska intas sittandes vid ett bord
 • att man bör stanna hemma om man har symptom på covid-19
 1. Verksamhetens personal ska få tydlig information om hur man hindrar smittspridning och vilka hygienrutiner som gäller.

Tips på vad du kan göra för att minska risken för smittspridning

 • Begränsa det totala antalet gäster
 • Sätt upp skyltar för att påminna om gällande rutiner
 • Markera på golvet var folk ska stå för att hålla lämpligt avstånd
 • Glesa ut bland bord och stolar
 • Markera upp tydligt vilka bord som inte ska användas
 • Möblera så att man sitter korsvis och inte mittemot varandra
 • Ta betalt genom swish. Då kan avståndet till er personal öka och kunder som t.ex. ringt och beställt mat kan slippa komma in i lokalen.
 • Om det finns portabla kortterminaler kan betalningen ske utanför lokalen.
 • Använd nummerlappar istället för att kunderna ska stå i kö.

Rutiner för egenkontroll

Som ett led i er egenkontroll ska ni ha rutiner för hur verksamheten kan förhindra smittspridning av covid-19 bland besökare. Ni behöver regelbundet utföra riskbedömningar utifrån de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten, smittskyddsläkare samt tillsynsmyndigheten ger. Ni behöver även ta fram instruktioner för hur personalen kan förhindra smittspridning.

Bra att veta
– Även tillhörande ytor som entréer, vestibuler, foajéer, korridorer, trappor, hissar, toaletter och liknande omfattas av lagen.

– Minimiavståndet 1 m avser avståndet mellan personer i olika sällskap.

– Restauranger och andra serveringsställen omfattas normalt inte av bestämmelsen om att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare inte får hållas. Dans räknas som en offentlig tillställning vilket innebär att en restaurang med ett dansgolv omfattas av bestämmelserna, det får därmed inte vara fler än 50 personer på dansgolvet.

– Lagen gäller under en begränsad period och har kommit till mot bakgrund av extraordinära omständigheter som hotar människors liv och hälsa. Kommunen kommer att prioritera tillsyn på de verksamheter där risk för trängsel och smittspridning är störst.

– Nämndens kontrollbesök enligt livsmedelslagen och alkohollagen kommer att genomföras enligt ordinarie rutin. Om det är möjligt kombineras detta med tillsyn enligt lagen om smittskyddsåtgärder.

Mer information

Evenemang

Inställda evenemang i Borgholms kommun

För att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att undvika  folksamlingar med fler än 50 personer och undvika smittspridning, fortsätter många evenemang  och sammankomster att ställas in ställs  in i Borgholms kommun. Om du har frågor om ett specifikt evenemang, kontakta arrangören för det evenemanget.

Lättläst / Information in other languages

Lättläst om Corona

Lättlästa nyheter om Corona

Nyaste nyhetsbrevet kan du läsa här:

Tidigare nyheter hittar du här: 

Andra bra länkar till lättläst information om Corona:

Lättläst om Corona på krisinformation.se

8 sidor – lättläst om Corona

Borgholms kommuns information på lättläst svenska

Provtagning för Corona

اَلْعَرَبِيَّةُ / arabiska

Useful information from other authorities

Nyheter om Corona på arabiska

Borgholms kommuns informationsbrev på  arabiska

Information till föräldrar och skolbarn

دری / dari

Useful information from other authorities

Nyheter om Corona på Dari

Borgholms kommuns nyhetsbrev om Corona

English

Useful information from other authorities

News letters about the Corona virus

Borgholms municipality’s information letter about the Corona virus

Information to parents and school children

Testing for Covid-19

Call Borgholms hälsocentral (0046) 0485-151 20, they will help you further.

 

فارسی / farsi / persiska

Useful information from other authorities

Nyheter om Corona på Farsi

ትግርኛ / tigriñā / tigrinska

Useful information from other authorities

Nyheter om Corona på tigrinska

 

Borgholms kommuns informationsbrev på tigrinska

af-soomaali / somaliska

Useful information from other authorities

Information på somaliska