Utskriftsdatum: 19 October 2019

Daglig verksamhet

Insatsen daglig verksamhet är en insats som beviljas enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS.

Daglig verksamhet är en anpassad sysselsättning för vuxna personer med funktionsnedsättning. Insatsen gäller personer i yrkesverksam ålder ( upp till 67 år ) som saknar arbete och inte utbildar sig. Verksamheten ska ge meningsfull sysselsättning och erbjuda stimulans, utveckling och gemenskap. Daglig verksamhet enligt LSS ges till personer som tillhör personkrets 1 eller 2. I kommunen finns arbetsgrupper med olika innehåll och inriktning. Det finns även möjlighet att få en individuell placering på en arbetsplats.

Personer som omfattas av personkrets 3, kan ansöka om sysselsättningen enligt socialtjänstlagen, SoL. För mer information, se under rubriken ”Socialpsykiatri”.
För ytterligare information kontakta handläggare inom omsorgen om funktionsnedsatta (LSS/SoL),
Sofia Färm, tel 0485-881 65
Skicka e-post
Karin Andersson, tel 0485-886 45
Skicka e-post

För ytterligare information om verksamheterna kontakta:
Christina Qvarnström Nilsson, tel 0485-886 13
Martin Olsson, enhetschef, tel 0485-886 40
Skicka e-post