Utskriftsdatum: 19 February 2020

Dags för SCB:s medborgarundersökning – tyck till om Borgholms kommun

I dagarna får 800 personer i Borgholms kommun SCB:s medborgarundersökning i brevlådan. Senast undersökningen gjordes i Borgholm var 2016.

Vi tycker att det är väldigt viktigt att veta vad våra medborgare tycker om Borgholms kommun. Din åsikt är viktig för att vi ska få veta vad som upplevs som bra och vad vi behöver bli bättre på.

Frågorna handlar om vad du tycker om Borgholms kommun som en plats att leva, bo och arbeta på. Hur ser du på möjligheterna till inflytande, vad tycker du om skolan, äldreomsorgen, kultur- och fritidsverksamheten, gator, vägar och kommunikationer? Resultatet ger oss politiker och tjänstemän ett värdefullt underlag för beslut och inriktning för våra olika verksamhetsområden.

Du svarar naturligtvis anonymt, det är det sammantagna resultatet som presenteras. Ditt svar är viktigt för att vi ska få en riktig bild av vad du och andra som bor här tycker om kommunen och dess verksamheter. Medborgarundersökningen genomförs i samarbete med
Statistiska Centralbyrån (SCB)

Resultaten av höstens undersökning kommer att skickas till de deltagande kommunerna i mitten av december. Den 18 december kommer de att finnas i Statistikdatabasen.

Statistikdatabasen på scb.se

Så görs SCB:s medborgarundersökning
SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är.

Den som är med i undersökningen kan svara med pappersenkäten eller på webben, där det även går att svara på engelska, finska eller spanska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.