Utskriftsdatum: 05 July 2020

Dagverksamhet för demenssjuka

Kommunen bedriver dagverksamhet för demenssjuka personer.
Syftet med dagverksamheten är att erbjuda en aktiv och stimulerande miljö och att ge stöd till närstående. Verksamheten bedrivs under vardagar i små grupper, där det är möjligt att ge stöd så att det passar var och en.

Om du vill veta mer, kontakta gärna enhetschef för dagverksamheten