Kontakta oss

Detaljplan för Borgholm 11:42 ”Ekbacka”

Publicerat 16 januari 2023

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade under våren 2020 att bygga ett nytt särskilt boende med 80 boendeplatser på Ekbackaområdet. Boendet är tänkt att ersätta nuvarande Soldalen och Strömgården.

Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-17 KF §58 att anta rubricerad detaljplan har vunnit laga kraft. Detaljplanen är nu gällande och byggnationen har inletts.

Vad händer nu?

Byggstart påbörjades 15 augusti. Boendet planeras stå klart i februari 2024.

Hoppa till innehåll