Utskriftsdatum: 20 November 2019

Detaljplan Böda Kronopark 2:114

Borgholms kommun har tagit fram ett detaljplaneförslag för fastigheten Böda Kronopark 2:114 som nu är ute för samråd. Samrådsskedet är det första steget i detaljplaneprocessen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en utökad hotellverksamhet inom fastigheten. För att skapa en flexibel detaljplan som kan möta ett utvecklingsbehov för framtiden möjliggör även detaljplanen för bostäder.

Samrådstiden pågår mellan 9 september och  2 oktober 2019.

Skicka dina synpunkter med e-post senast den 2 oktober 2019. Se under Kontakta oss.

Ange ”Detaljplan Böda Kronopark 2:114” i ämnesfältet och notera namn, adress och fastighetsbeteckning i ditt mail. Vi tar företrädesvis emot synpunkter via e-post, men du kan även posta till: Borgholms kommun, kommunledningsförvaltningen, Box 52, 387 21 Borgholm.

Se Mer information nedan för att ta del av planförslaget.

Upplysningar över detaljplaneförslaget ges av planarkitekt. Se under Kontakta oss.