Utskriftsdatum: 30 September 2020

Detaljplan för Borgholm 11:42 med flera, ”Ekbacka”

Borgholms kommun har tagit fram ett detaljplaneförslag för fastigheten Borgholm 11:42 med flera som nu är ute för samråd. Samrådskedet är det första steget i detaljplaneprocessen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av särskilt boende i anslutning till befintligt särskilt boende på Ekbacka-området samt tillåta dagvattenåtgärder i berört grönområde.

Handlingarna finns tillgängliga här nedan samt i servicecentret på Stadshuset och på biblioteket i Borgholm. Fastighetsförteckning finns tillgänglig hos kommunen vid förfrågan.

Samrådstiden pågår mellan 4 maj till och med 25 maj 2020.  Synpunkter mailas senast den 25 maj 2020 till: mobn@borgholm.se

Ange ”Detaljplan Borgholm 11:42 m.fl.” i ämnesfältet och notera namn, adress och fastighetsbeteckning i ditt mail. Vi tar gärna emot dina synpunkter via e-post men du kan även posta till: Borgholms kommun, Kommunledningsförvaltningen, Box 52, 387 21 Borgholm.

Se under Mer information nedan för att ta del av planförslaget. Upplysningar över detaljplaneförslaget ges av planarkitekt. Se under Kontakta oss.