Utskriftsdatum: 22 October 2021

Detaljplan för del av Höken 8

02 oktober 2019

Borgholms kommun har nu reviderat det tidigare detaljplaneförslaget för del av fastigheten Höken 8 som nu är ute för granskning. Granskningsskedet är det andra steget i detaljplaneprocessen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostadslägenheter av varierad storlek samt ge möjlighet till centrumverksamhet och vård. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra gång- och cykelväg.

Granskningstiden pågår mellan 4 mars till och med den 20 mars 2020. Synpunkter mailas senast den 20 mars 2020 till: mobn@borgholm.se

Ange ”Detaljplan Höken 8” i ämnesfältet och notera namn, adress och fastighetsbeteckning i ditt mail. Vi tar företrädesvis emot synpunkter via e-post, men du kan även posta till: Borgholms kommun, kommunledningsförvaltningen, Box 52, 387 21 Borgholm.

Se ”Mer information” nedan för att ta del av planförslaget.

 

Hoppa till innehåll