Utskriftsdatum: 28 January 2020

Detaljplan för del av Höken 8

Borgholms kommun har tagit fram ett detaljplaneförslag för del av fastigheten Höken 8 som nu är ute för samråd. Samrådsskedet är det första steget i detaljplaneprocessen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bostadslägenheter av varierad storlek samt ge möjlighet till centrumverksamhet och vård. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för gång- och cykelväg.

Samrådstiden pågår mellan 1:e oktober t.o.m. 25:e oktober 2019.

Skicka dina synpunkter med e-post senast den 25 oktober 2019. Se under Kontakta oss.

Ange ”Detaljplan Höken 8” i ämnesfältet och notera namn, adress och fastighetsbeteckning i ditt mail. Vi tar företrädesvis emot synpunkter via e-post, men du kan även posta till: Borgholms kommun, kommunledningsförvaltningen, Box 52, 387 21 Borgholm.

Se under Mer information nedan för att ta del av planförslaget.

Upplysningar över detaljplaneförslaget ges av planarkitekt. Se under Kontakta oss.