• Solberga 4:2

Utskriftsdatum: 20 October 2021

Detaljplan för Solberga 4:2

02 oktober 2019

Borgholms kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för fastigheten Solberga 4:2. Denna detaljplan ligger centralt placerad i Köpingsviks samhälle och intill väg 136, väster om Skurkvarnsvägen. På platsen har det tidigare stått ett enfamiljshus men under de senaste åren varit upplag och camping. Den nya detaljplanen ger möjlighet att bygga två flerfamiljshus för totalt tolv lägenheter.

Miljö- och byggnadsnämndens beslutade att anta rubricerad detaljplan den 2021-05-20 §133. Det justerade protokollet anslogs på kommunens anslagstavla den 2021-05-25.

Om inget överklagande eller överprövning inkommer vinner antagandebeslutet laga kraft 2021-06-15 och planen blir gällande.

Du kan läsa hela planförslaget under ”Mer information”.

 

 

Hoppa till innehåll