Utskriftsdatum: 29 September 2020

Detaljplan för Stora Rör 2:1 – samråd

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en bostadsutveckling i Stora Rör. Samråd för detaljplanen pågår mellan den 6:e april och den 5:e maj.

Läs mer och se samrådshandlingarna här.