Utskriftsdatum: 21 February 2020

Detaljplan Kolstad 39:33 m.fl.

Samråd detaljplan för Kolstad 39:33 m.fl.

Borgholms kommun har tagit fram ett detaljplaneförslag för fastigheten Kolstad 39:33 m.fl. som nu är ute för samråd. Samrådskedet är det första steget i detaljplaneprocessen. Detaljplanen syftar till att möjliggöra 17 stycken nya fastigheter för enbostadshus samt att justera planbestämmelser för kringliggande fastigheter.

Samrådstiden pågår mellan 3:e februari t.o.m. 24:e februari 2020. Synpunkter skickas via e-post senast den 24:e februari 2020 till: mobn@borgholm.se. Ange ”Detaljplan Kolstad 39:33” i ämnesfältet och notera namn, adress och fastighetsbeteckning i din e-post.
Vi tar gärna emot dina synpunkter via e-post men du kan även posta till: Borgholms kommun, Kommunledningsförvaltningen, Box 52, 387 21 Borgholm.

Se under Mer information nedan för att ta del av planförslaget. Upplysningar över detaljplaneförslaget ges av planarkitekt. Se under Kontakta oss.