Utskriftsdatum: 18 April 2021

Detaljplan Stora Rör 2:1 med flera

01 december 2020

Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostadsutveckling och säkra naturmark i Stora Rör. Samråd för detaljplanen pågick mellan den 6:e april och den 5:e maj år 2017.

Planen bearbetas i skrivande stund inför granskning som väntas ske vinter/vår 2021. Information om granskning och reviderade planhandlingar kommer att finnas tillgänglig på denna webbsida, biblioteket samt kommunens servicecenter och anslagstavla. Berörda kommer även att kontaktas via brev.   

För att få tillgång till samrådshandlingarna eller om det finns övriga frågor, vänligen kontakta planarkitekt Victoria Bengtsson. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på denna sida.  

Urklipp och karta över Stora Rör

Planen bearbetas i skrivande stund inför granskning som väntas ske vinter/vår 2021.

Berörda kommer även att kontaktas via brev.

Hoppa till innehåll