Utskriftsdatum: 19 November 2019

Detaljplan för Stora Rör 2:1 – samråd

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en bostadsutveckling i östra Stora Rör. Planen bearbetas för granskning. Utredningar i ärendet finns att läsa, se Mer information nedan.

För frågor går det bra att vända sig till servicecenter: 0485-88 000.