Utskriftsdatum: 08 July 2020

Detaljplan för Stora Rör 2:1 – samråd

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en bostadsutveckling i östra Stora Rör. Planen bearbetas för granskning. Utredningar i ärendet finns att läsa, se Mer information nedan.