Utskriftsdatum: 02 July 2020

Pågående detaljplaner

Här finner du de detaljplaner som just nu är aktuella för samråd, granskning eller antagande.