Utskriftsdatum: 08 April 2020

Aktuella detaljplaner

I vänster kolumn, under rubriken Aktuella detaljplaner, finns de detaljplaner som just nu är aktuella för samråd, granskning eller antagande. Om planen du söker inte finns med, kan det bero på att den är pågående, men inte aktuell för något av dessa skeden just nu.

Miljö- och byggnadsnämnden nås på telefonnummer 0485-880 00 eller besök oss i Borgholms stadshus.