Utskriftsdatum: 16 January 2019

Detaljplan för del av Halltorp 1:10 ”Hotellet”

INFORMATION OM DETALJPLAN; DEL AV HALLTORP 1:10 ”HOTELLET”

Borgholms kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan. Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet att bygga ut nuvarande verksamhet med en ny hotelldel, lokaler för kontor, konferens samt handel.

Planen är i antagandeprocessen och planeras antas av kommunfullmäktige i september.