Utskriftsdatum: 18 October 2018

Detaljplan för Solberga 3:1 m.fl.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en bostadsutveckling mellan Borgholm och Köpingsvik. Planen bearbetas för granskning. Utredningar i ärendet finns att läsa, se Mer information nedan.

För frågor går det bra att vända sig till servicecenter: 0485-88 000.