Utskriftsdatum: 19 December 2018

Detaljplan för Solberga 3:1 m.fl.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en bostadsutveckling mellan Borgholm och Köpingsvik samt en utveckling av våtmarksområdet längs kusten vid Solbergaområdet .

Planen bearbetas för granskning.

Se ”Mer information” nedan för utredningar i ärendet.

För frågor går det bra att vända sig till servicecenter: 0485-88 000.