Utskriftsdatum: 16 July 2020

Djurhållning

Djurhållning i tätbebyggt/planlagt område

Hela Öland är ett utpräglat odlingslandskap. I dagens lantbruk uppstår både positiva och negativa effekter för omgivningen. Den som söker sig till denna levande miljö för att bosätta sig permanent eller på sin fritid måste vara medveten om dessa effekter och se dem som givna förutsättningar.

Inom område med detaljplan måste man i Borgholms kommun söka tillstånd för nyetablerad hållning av:
– nötkreatur, häst, get, får eller svin
– pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
– orm

Tillståndsprövningen görs av Miljö- och byggnadsnämnden. Blankett för tillståndsansökan hittar du under Blanketter och E-tjänster.