Utskriftsdatum: 23 October 2021

Döda djur i naturen

12 mars 2018

Hittar du ett dött djur i skog och mark, är det markägaren som ska kontaktas. Ärenden rörande statens vilt handläggs av Polisen.

Statens vilt

Följande däggdjursarter som ingår i Statens vilt kan påträffas i kommunen

  • Lo, utter och valar.
  • Döda tumlare eller annan små val tas om hand av Enheten för miljögiftsforskning.

Följande fågelarter som ingår i Statens vilt kan påträffas i kommunen

  • Rovfåglar: Fiskgjuse, bivråk, örnar, glador, falkar och kärrhökar.
  • Ugglor: Tornuggla, hökuggla, berguv, fjälluggla, lappuggla och slaguggla.
  • Hackspettar: Gråspett, vitryggig hackspett och mellanspett.
  • Tärnor: Skräntärna och svarttärna.
  • Övriga: Fjällgås, storkar, rördrom, lunnefågel, salskrake, svarthalsad dopping, skärfläcka, kungsfiskare, blåkråka, härfågel och sommargylling.

Sälar

Har du hittat en död säl? Låt den då ligga kvar där du fann den och

  • ta en noggrann positionsbeskrivning, använd gärna ett kartverktyg på din mobiltelefon för att ta ut koordinater.
  • gör en uppskattning av djurets längd och vikt samt eventuella synliga skador samt grad av förruttnelse.

Kontakta därefter Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm. Sälarna tas om hand av muséet för bland annat analys av miljögifter. Museet betalar också eventuella utlägg som upphittaren gjort.

Telefonnummer:
Veterinär på Riksmuseet: 08-519 542 11
Naturhistoriska Riksmuseet, växel: 08-519 540 00
Polisen: 114 14

Hoppa till innehåll