Kontakta oss

Driftbidrag

Publicerat 10 december 2013

Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet kan söka driftbidrag.

Bidraget utgår enligt schablon för drift och underhåll av kommun- och föreningsägda anläggningar, om inte annat avtal om reglering av dessa kostnader föreligger. Schablonen fastställs årligen utifrån kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts budgetförutsättningar.

Det finns en högsta gräns för bidraget, baserat på antal sammankomster och det betalas ut automatiskt två gånger per år. Föreningarna behöver inte ansöka om bidrag för redan godkända anläggningar.

Nya anläggningar eller andra förändringar som påverkar bidraget ska godkännas av kultur- och fritidsutskottet. Anmälan om förändringar ska göras omgående.

Hoppa till innehåll