Utskriftsdatum: 22 January 2021

Driftbidrag

Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet kan söka driftbidrag.

Bidraget utgår enligt schablon för drift och underhåll av kommun- och föreningsägda anläggningar, om inte annat avtal om reglering av dessa kostnader föreligger. Schablonen fastställs årligen utifrån kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts budgetförutsättningar.

Det finns en högsta gräns för bidraget, baserat på antal sammankomster och det betalas ut automatiskt två gånger per år. Föreningarna behöver inte ansöka om bidrag för redan godkända anläggningar.

Nya anläggningar eller andra förändringar som påverkar bidraget ska godkännas av kultur- och fritidsutskottet. Anmälan om förändringar ska göras omgående.

Kontakta fritidsassistent Irene Nilsson för mer information om ansökan, kontakt nedan.

25 maj 2018 trädde GDPR i kraft, som reglerar behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.