Utskriftsdatum: 26 March 2019

Du kan påverka


Du kan delta i processen genom att delta vid informationsmöten eller genom att skicka dina synpunkter till projektledaren.

Om kommunerna beslutar att gå vidare med alternativet att kommunerna ska slås samman till en kommun får du möjlighet att påverka vid en folkomröstning våren 2019.

Under majmånad hölls öppna möten runt om på Öland, dels för att informera om de tre olika alternativen dels för att samla in åsikter från ölänningar, företag, föreningslivet och kommunanställda. Missade du mötena kan du ta del av Stefan Carlssons presentation här; Öland en kommun

Delta i enkät undersökningen

Under vecka 33 fick alla hushåll på Öland ett vykort i brevlådan som uppmanar dig att delta i en undersökning och lämna dina synpunkter på framtiden för de öländska kommunerna.

Har du inte möjlighet att fylla i enkäten via webbadressen som står på vykortet kan du hämta och lämna enkäten i pappersform på servicecentret i Stadshuset i Borgholm. Adressen är Östra kyrkogatan 10 i Borgholm.

Frågorna tar bara några minuter att besvara och du är helt anonym. Om det bor flera personer i ditt hushåll är alla som är över 16 år välkomna att delta i undersökningen. Sista svarsdag är den 31 augusti 2018.

Klicka här för att fylla i enkäten via webben:
https://www.oland.se/sv/enkommun

Mer information om ”Öland en kommun” hittar du här:
http://www.borgholm.se/olandenkommun/