Utskriftsdatum: 20 October 2019

E-commerce

Projektet ska verka för att Kalmar län ska bli den främsta e-handels-regionen i Sverige, och syftar till att ytterligare stärka e-handeln i regionen och öka attraktionskraften för branschen.

I Kalmar län och i kommunen finns flera framgångsrika e-handelsföretag. Projektet vänder sig till de som bedriver handel på internet, både B2C (varor och tjänster mellan företag och konsument) och B2B (varor och tjänster mellan företag). Även företag och organisationer som kan ses som leverantörer och samarbetspartners och på så sätt förstärker kompetensen i klustret är välkomna.

I e-commerce anordnas aktiviteter med fokus på kompetensområden som är viktiga för e-handelsutveckling. Är du på väg att starta en e-handels-verksamhet eller är du redan i gång? Om du känner att du vill få tillgång till ett nätverk med andra e-handlare, möjlighet till kunskapsutbyte, kontakter och har en vilja att samverka så är e-commerce ett kluster för dig.

Parter i projektet är:
Kalmar Science Park AB, Regionförbundet i Kalmar län samt kommuner i regionen.

Gå gärna in och läs mer på Kalmar Science Park.