Utskriftsdatum: 20 September 2020

Egen brunn

Vid låga vattennivåer behöver man vara sparsam med vattnet även om man har egen brunn. Det behövs mycket nederbörd och kan ta lång tid innan nivåerna i grundvattnet är återställda. Låg vattennivå och inträngning av ämnen kan påverka vattenkvaliteten i brunnar (smak, lukt, färg). I extrema fall kan brunnen sina, och man behöver akut hjälp.

Sommarens långvariga torka har gjort att grundvattentillgången i de enskilda brunnarna har försämrats. Flera brunnar har inte klarat sommaren, de har sinat eller får en försämrad kvalitet. Märker du av en kvalitetsförändring, ta ett vattenprov för analys för att säkert veta att vattnet fortfarande är tjänligt att dricka. Kontakta kommunens servicecenter, 0485- 880 00 för information om hämtnings- och inlämningsställen för provflaskor med mera.

Kommunen vill gärna få vetskap om eventuella sinade brunnar då detta hjälper oss att planera för framtida åtgärder i va-planeringen!