Utskriftsdatum: 20 October 2019

eHälsonätet

Projektgruppen i3h har lanserat eHälsonätet, en mötesplats för aktörer inom hälsa, vård och omsorg, lokaliserade i Linnéområdet. Syftet är att vara ett bestående nätverk för samarbete kring eHälsa. Medlemmar som arbetar med IT, hälsofrågor och eHälsa får stöd att utveckla nya idéer om IT-lösningar, hitta nya kontakter, ta del av kompetenshöjande föreläsningar, läsa intressanta krönikor och marknadsföra sig.

Testbäddar i samarbete med Linnéuniversitetet
Borgholms kommun bjuder in företag och forskare att diskutera möjligheten till testbäddar för alla typer av innovationer ? produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar. Testbäddar ger innovatörer möjlighet att pröva sina lösningar genom ett nära samarbete med slutanvändare. Med testbädd avses en fysisk miljö där innovatörer kan utveckla och testa nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar som effektiviserar och höjer kvaliteten i verksamheten.

Syftet med testbäddar är också att utbytet mellan verksamheter och innovatörer ska ske åt båda håll. Innovatörer ska kunna ta initiativ och vända sig till testbädden för testning, rådgivning och utvärdering, och samtidigt ska verksamheterna kunna komma upp med idéer och konkreta behov som någon kan börja utveckla nya innovationer för.

För förfrågan om testbädd – sänd en kort sammanfattning kring innovationen som ni önskar testa och ange vilken slags testbäddsmiljö ni önskar.